Reaktionskort

Enkäten innehåller bland annat ett antal värdeord eller reaktionskort där den testande läraren kan välja de ord som bäst motsvarar upplevelsen av produkten/tjänsten. Innan bolaget tar del av lärarens svar på utvärderingen väljer bolaget från samma uppsättning av reaktionskort de ord de vill att produkten ska sammankopplas med. Detta för att få syn på likheter, diskrepans mellan lärares valda ord och bolagens. Du som bolag väljer bland orden nedan.

Kommer snabbt igång
Låg kvalitet
Stimulerande
Effektivt
Inbjuder till aktivitet
Förvirrande
Kan arbeta självständigt
Förtroende-skapande
Instabil
Individuell
Tillit
Långsam
Avancerad
Relevant
För teknisk
Komplex
Enkel
Ineffektiv

Tillgänglig
Frustrerande
Personlig
Genomtänkt
Gammal
Kollaborativ
Pålitlig
Oorganiserad
Traditionell
Hög kvalitet
Svår att använda
Anpassningsbar
Motiverande
Stressande
Säker Är i vägen
Tydlig
Irrelevant
Organiserad
Rörig Flexibel Inkluderande Övermäktig

Tidsödande
Tangent
Inbjudande
Okontrollerbar
Stöttande
Tråkig
Tidsbesparande
Hindrande
Användbar
Daterad
Värdefull
Distraherande
Stabil
Modern
Fragmentarisk
Engagerande
Saknar röd tråd
Inspirerande
Exkluderande
Lätt att använda
Uppmuntrande Kreativ

Ladda ned som pdf här.