Stödkort I

Detta kan du ta stöd i om du testar med syftet att eleverna ska lära sig ett ämnesinnehåll och arbeta självständigt. Följande frågor kan du ställa om den digitala lärresursen när det gäller ämnesinnehåll:

 • I vilken form presenteras innehållet? (Genom till exempel animationer, videoklipp, ljud, text, bilder)
 • Hur väl fungerar det i relation till din undervisning och vad eleverna ska lära sig?
 • I vilken form presenteras innehållet? (Genom till exempel animationer, videoklipp, ljud, text, bilder)
 • I vilken form presenteras innehållet? (Genom till exempel animationer, videoklipp, ljud, text, bilder)
 • Hur är materialet strukturerat?
 • Behöver eleverna följa en viss ordning genom materialet?
 • Kan du som lärare bestämma i vilken ordning eleven ska ta sig an materialet?
 • Är det möjligt att anpassa materialet till undervisningen? (Till exempel genom att endast visa delar som är relevant för lektionen)

Frågor som det alltid är bra att ställa sig:

 • Är det lätt för eleven att komma igång?
 • På vilket sätt stimulerar lärresursen elevernas nyfikenhet och motivation?
 • Hur ser möjligheten till inkludering och delaktighet ut? (Hur skapas bilden av hur tjejer och killar/ kvinnor och män “ska vara”? Är innehållet inbjudande för en varierad grupp av individer? Finns olika kulturella kontexter representerade?)
 •  Är den digitala resursen tillgänglighetsanpassad utifrån personer med funktionsvariationer? Läs mer om SPSM stöd för att utveckla utifrån funktionsnedsättningar. https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/utskick-forlag.pdf 
 • Går det att anpassa resursen i form av ändring av textstorlek, går det att få texten uppläst, finns funktioner för att stryka under och skriva kommentarer i texten?
 • Är resursen strukturerad på ett sätt som är enkelt för eleven att följa?
 • Är det smidigt att integrera lärresursen med andra aktiviteter i klassrummet?
 • Finns det en lärarhandledning? Om det finns, är den enkel att följa?
 • Kan du anpassa lärresursen på något sätt? Iså fall hur?

Ladda ned Stödkort I som pdf här.