Stödkort II

Detta kan du ta stöd i om du testar med syftet att stötta och utveckla elevers färdigheter, förmågor, kompetenser. Följande frågor kan du ställa om den digitala lärresursen när det gäller stöttar utvecklar elevernas färdigheter förmåga, kompetenser:

 • Kan eleven börja sitt arbete utifrån sina förkunskaper?
 • Är det möjligt att följa elevernas progression i resursen genom t.ex. quizzar?
 • Anpassar resursen svårighetsnivån efter elevernas svar?
 • Kan samarbeta mellan eleverna organiseras? I så fall på vilket sätt?

Frågor som det alltid är bra att ställa sig:

 • Är det lätt för eleven att komma igång?
 • På vilket sätt stimulerar lärresursen elevernas nyfikenhet och motivation?
 • Hur ser möjligheten till inkludering och delaktighet ut? (Hur skapas bilden av hur tjejer och killar/ kvinnor och män “ska vara”? Är innehållet inbjudande för en varierad grupp av individer? Finns olika kulturella kontexter representerade?)
 •  Är den digitala resursen tillgänglighetsanpassad utifrån personer med funktionsvariationer? Läs mer om SPSM stöd för att utveckla utifrån funktionsnedsättningar. https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/utskick-forlag.pdf 
 • Går det att anpassa resursen i form av ändring av textstorlek, går det att få texten uppläst, finns funktioner för att stryka under och skriva kommentarer i texten?
 • Är resursen strukturerad på ett sätt som är enkelt för eleven att följa?
 • Är det smidigt att integrera lärresursen med andra aktiviteter i klassrummet?
 • Finns det en lärarhandledning? Om det finns, är den enkel att följa?
 • Kan du anpassa lärresursen på något sätt? Iså fall hur?

Ladda ned som pdf här.