Kategorier
AKTUELLT

Vi utvecklas med barnen

Lilla Nacka förskola och skola i Ektorp Centrum arbetar alla pedagoger med att testa digitala lärresurser. Det började med små och tveksamma steg men ett knappt år senare har Sara tillsammans med förskolelärarkollegorna Elsa, Sandra och Tova, dragit igång en innovationsgrupp med kollegorna där de diskuterar hur de ska använda digitala lärresurser.

-För oss har det blivit ett sätt att tänka in det digitala utifrån undervisningen och inte tvärtom, säger Sara och hennes kollegor.

Under året har pedagogerna testat bland annat GroPlay, Kattalo, Studycat, Moka Mera och Mumin. De digitala lärresurserna har valts utifrån barnens intresse och i återkopplingen till bolagen har barnen varit aktiva och uttryckt vad de upplever. De testerna som givit mest har varit med bolag som verkligen är intresserade av att veta hur förskolan fungerar och vilka behov som finns.

Sara beskriver att de har haft ett stort mandat att testa sig fram från skolans rektor och ledning. Hon berättar att för ett år sedan var hon själv väldigt osäker hur hon kunde använda digitala lärresurser i barngruppen, mycket för att hon inte hade metoderna och erfarenheten att använda dem. Genom att testa sig fram har arbetsgruppen nu utvecklat ett förhållningssätt som gör att de lär tillsammans med barnen, vet vilka appar de vill ha och inte ha på sina lärplattor och hur de ska användas i samspel med andra aktiviteter. Dialogen med föräldrarna, om hur de använder digitala verktyg och varför, blir ännu bättre när pedagogerna kan förklara hur de gör valen utifrån sin profession.

Sara har tagit rollen som bollplank och koordinator för Swedish Edtest och användningen av digitala lärresurser på förskolan. Det är ett viktigt stöd för att alla ska våga testa sig fram. En av förskollärarna beskriver sin egen utveckling som att “jag har kommit i fatt barnen”. Den känslan är en viktig utgångspunkt för fortsatt digital utveckling där pedagogerna och barnen kan utvecklas tillsammans och utifrån sina olika erfarenheter och kunskap.

Kategorier
AKTUELLT

Innovation och lärstödjande ledarskap

Carina Hall som vid sidan av att jobba med utveckling på Academedia Academy och vara Academedias representant i Swedish Edtest har skrivit en studie om innovation och lärstödjande ledarskap inom ramen för en Masterutbildning på Mittuniversitet. I studien intervjuar Carina tio skolledare på gymnasienivå om deras erfarenheter av distansundervisning under våren. Studien finns bifogad. Några findings som jag fastnade vid är

· Organisationerna har visat sig vara mer lättrörliga än förväntat och startsträcken för att ställa om har varit kort.

· Flera intervjuade ser att innovationskapaciteten är högre hos lärare i estetiska och praktiska ämnen. De möter störst utmaningar och det skapar kreativitet och innovation.

· Flera ser fram emot att kunna integrera distansundervisningen med undervisning på plats och tror att det kommer att skapa dynamik.

· Innovationen tycks inte främst ligga i att arbeta digitalt utan att det digitala arbetssättet utvecklar undervisningen och sättet att hantera och nå kunskapsmålen.

Ladda ned studien här.

Kategorier
AKTUELLT

Enkel beskrivning – så går ett test till

Nu är vi i gång med tester och intresset är stort för att vara med och förstå hur vi jobbar. Vi har tagit fram en enkel beskrivning av hur ett test går till. Välkommen att ladda ned den som pdf här.