Kategorier
AKTUELLT

Vi utvecklas med barnen

Lilla Nacka förskola och skola i Ektorp Centrum arbetar alla pedagoger med att testa digitala lärresurser. Det började med små och tveksamma steg men ett knappt år senare har Sara tillsammans med förskolelärarkollegorna Elsa, Sandra och Tova, dragit igång en innovationsgrupp med kollegorna där de diskuterar hur de ska använda digitala lärresurser.

-För oss har det blivit ett sätt att tänka in det digitala utifrån undervisningen och inte tvärtom, säger Sara och hennes kollegor.

Under året har pedagogerna testat bland annat GroPlay, Kattalo, Studycat, Moka Mera och Mumin. De digitala lärresurserna har valts utifrån barnens intresse och i återkopplingen till bolagen har barnen varit aktiva och uttryckt vad de upplever. De testerna som givit mest har varit med bolag som verkligen är intresserade av att veta hur förskolan fungerar och vilka behov som finns.

Sara beskriver att de har haft ett stort mandat att testa sig fram från skolans rektor och ledning. Hon berättar att för ett år sedan var hon själv väldigt osäker hur hon kunde använda digitala lärresurser i barngruppen, mycket för att hon inte hade metoderna och erfarenheten att använda dem. Genom att testa sig fram har arbetsgruppen nu utvecklat ett förhållningssätt som gör att de lär tillsammans med barnen, vet vilka appar de vill ha och inte ha på sina lärplattor och hur de ska användas i samspel med andra aktiviteter. Dialogen med föräldrarna, om hur de använder digitala verktyg och varför, blir ännu bättre när pedagogerna kan förklara hur de gör valen utifrån sin profession.

Sara har tagit rollen som bollplank och koordinator för Swedish Edtest och användningen av digitala lärresurser på förskolan. Det är ett viktigt stöd för att alla ska våga testa sig fram. En av förskollärarna beskriver sin egen utveckling som att “jag har kommit i fatt barnen”. Den känslan är en viktig utgångspunkt för fortsatt digital utveckling där pedagogerna och barnen kan utvecklas tillsammans och utifrån sina olika erfarenheter och kunskap.

Kategorier
AKTUELLT

Pågående tester just nu

Sedan våren 2020 har fler än 200 utbildare arbetat med vårt metodstöd och testat tillsammans med edtechbolag som vill utveckla sina produkter nära sina användare. Vi vet att de som testar höjer sin digitala kompetens och förmåga att granska digitala lärresurser utifrån didaktiska kvaliteter. Bolagen får kvalitativ feedback och kunskap om behov i undervisningen. Genom att arbeta tillsammans ökar de kvaliteten i såväl designen som användandet av digitala lärresurser.

Just nu pågår tester hos 6 huvudmän tillsammans med 18 bolag.

Nacka kommun – Eddler, Creaza, GroPlay, Nuiteq Snowflake

Uppsala – Kattalo, Creaza, Moka Mera Emotions, Skoltavlan Jr, Astrid, Tinky

Lilla Nacka – Astrid, Nuiteq Snowflake, Moomin, Moka Mera Emotions, Moka Mera Lingua, Grow Planet

Lidingö – Sound Lily, Ludenso, Creaza, Tinky

Karlskrona – Tinky

Falkenberg – Hypocampus, Gleerups

Kategorier
Bolag höst 2021

Moka Mera Emotions – lär barn att identifiera känslor

Moka Mera Emotions är en lekfull, pedagogisk app för barn, med vars hjälp de kan undersöka och lära sig att identifiera sina känslor genom att använda emotionella filter och känslokort. Appen är gratis och kan laddas ner på App Store och Google Play Store.

Appen kan användas inom småbarnspedagogiken av barn tillsammans med pedagoger som ett verktyg att reflektera över sina känslor.

De emotionella filtren är ett bra redskap att förstärka barnets självkänsla. Filtret “glad” vänder barnets mungipor uppåt och filtret “ilska” gör att rök kommer ut ur barnets näsborrar. Filtret “sorg” har animerade tårar som tränger ut ur ögonvrårna. Upplevelsen av känslorna förstärks med hjälp av en ljudvärld som har anpassats till varje känsla. Målet med fotografierna är att lära barn identifiera, handskas med, beskriva och diskutera känslor likaväl att förstå och bemöta andras känslor, något som stärker barnets emotionella färdigheter.

Det här är ett roligt sätt att undersöka känslor och appen fungerar som en utgångspunkt för meningsfulla diskussioner. Diskussionen är central och det är där pedagogiken kommer in! Exempel på frågeställningar att diskutera finns i appen eller på mokamera.com.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Är appen pedagogiskt intressant för att användas inom förskolan och eventuellt de lägsta klasserna i grundskolan i Sverige? Appen är lekfull, har ett klart pedagogiskt syfte och är utvecklad i samråd med experter. Den bygger på den finländska småbarnspedagogiken, vilket långt överensstämmer med den svenska. Vi följer samtliga GDPR regler; appen har ingen reklam, inga inköp kan göras i den och den samlar ingen som helst data.

Teknikkrav: Apparna kan laddas ner på iOS och Android apparater, både på telefon och pekplatta. Vid användningen behöver man inte vara uppkopplad till nätet. Lärostunderna har vi i pdf-filer, som lätt kan sändas via e-post.

Läs mer om bolaget: Moka Mera

Kontakt: Petra Holm

Boka ditt möte här

Kategorier
Bolag höst 2021

Moka Mera Lingua – app för språkinlärning

Moka Mera Lingua är en rolig och fantasifull applikation för små barn som vill bekanta sig med och lära sig nya språk genom lek. Appen är gratis och kan laddas ner på App Store och Google Play Store.

Med olika aktiviteter och roliga minispel underhåller de två figurerna, som talar olika språk, barnet medan barnet utforskar de fyra rummen i trädkojan och lär sig ett nytt språk. Moka Meras värld innehåller ingen text, så ingen läskunskap krävs.

Appen innehåller ord och fraser på nio olika språk: svenska, engelska, finska, franska, spanska, tyska, ryska, arabiska (levantine) och kinesiska (mandarin). Snart lägger vi även till danska, norska och isländska. De kombineras fritt, så att det ena språket är barnets första språk, det andra språket är det nya som barnet vill lära sig.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Är appen pedagogiskt intressant för att användas inom förskolan och eventuellt de lägsta klasserna i grundskolan i Sverige? Appen är lekfull, har ett klart pedagogiskt syfte och är utvecklad i samråd med experter. Den bygger på den finländska småbarnspedagogiken, vilket långt överensstämmer med den svenska. Vi följer samtliga GDPR regler; appen har ingen reklam, inga inköp kan göras i den och den samlar ingen som helst data.

Vi har utvecklat lärostunder, dvs noggranna beskrivningar på hur pedagoger kan genomföra olika aktiviteter med barn i grupp, för att antingen introducera ett nytt språk för barnen, eller lära barn att identifiera, diskutera och reflektera över egna och andras känslor. Dessa lärostunder önskar vi även få feedback på, fungerar de inom ramarna för den svenska läroplanen och pedagogiken? Både Suzan och Petra har svenska som modersmål.

Teknikkrav: Apparna kan laddas ner på iOS och Android apparater, både på telefon och pekplatta. Vid användningen behöver man inte vara uppkopplad till nätet. Lärostunderna har vi i pdf-filer, som lätt kan sändas via e-post.

Läs mer om bolaget: Moka Mera

Kontakt: Petra Holm

Boka ditt möte här

Kategorier
Bolag höst 2021

Moomin Language School

Moomin Language School är en digital språkinlärningstjänst för förskolor som vill ge sina elever inspirerande upplevelser på engelska.

En spännande sago-baserad inlärningsapplikation lär barn grunderna i engelska på ett sätt som väcker glädje och vårdar barns självförtroende. Allt som krävs är 5-15 minuters daglig lek. Veckovisa lektionsplaner hjälper lärarna att skapa intresse för det nya språket genom lek, kommunikation och uppmuntran.

Vår läroplan består av sju nivåer som sträcker sig över 114 veckor. Vår forskningsbaserade inlärningsmetod har skapats av tidiga lärare, språklärare, lingvister, tekniska experter och andra yrkesverksamma med över 30 års erfarenhet av digital språkutbildning. Hos oss växer barn till lyckliga globala medborgare som är redo att förändra världen!

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill se om Mumin Språkskola passar in i utbildning av unga och få feedback från lärare, barn och föräldrar.

Teknikkrav: Surfplatta eller mobiltelefon (Android eller iOS) med internetåtkomst. Applikationer kan laddas ner på Google Play och App Store.

Läs mer om bolaget: Moomin Language School

Kontakt: Saga Arola

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

Skoltavlan Junior – ny plattform


Skoltavlan
Junior är en ny plattform med interaktivt undervisningsmaterial för förskola och förskoleklass. Skoltavlan Junior kan användas på SMART Board, iPad, Chromebook, PC eller Mac. I plattformen kommer pedagoger kunna skapa eget material.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi önskar få återkoppling på innehåll och funktioner i Skoltavlan Junior. Vi vill säkerställa att undervisningsmaterial och tillhörande funktioner matchar målgruppens behov. Vi önskar även få återkoppling på användarvänlighet och få förslag på innehåll som skulle förbättra plattformen.

Teknikkrav: För att använda Skoltavlan Junior krävs internetuppkoppling. Skoltavlan Junior går att använda på PC, Mac, Smart Board, iPad och Chromebook.

Läs mer om bolagethttps://skoltavlan.nu/

KontaktErik Truedsson

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Weco Play – lär genom lek

WECO PLAY är en samling lärande spel och aktiviteter för stora pekskärmar. De är utformade för att göra det möjligt för flera barn att leka och lära sig tillsammans.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill ha feedback på användningen av vår programvara på din hårdvara.

Teknikkrav: En stor interaktiv skärm.

Läs mer om bolaget: Weco Play

Kontakt: Rune Elmstrøm

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Studycat – effektivt och roligt lärande

Studycat brinner för att göra lärarnas jobb enklare och att med ny teknik säkerställa att skolan, eleverna och föräldrarna ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen i engelska. Med vårt LMS kopplar vi samman skola/lärare med eleven och hemmet/föräldrarna. Detta innebär att utbildningen blir individuellt anpassad per elev. Som lärare får du en fantastisk möjlighet att följa upp varje enskild elev och anpassa läxor och lärande efter varje barn.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill testa och diskutera lärandemål samt elevernas engagemang.

Teknikkrav: inga

Läs mer om bolaget: Studycat

Kontakt: Erica Keim

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Haldor – bedömningsstöd och planering

Haldor Education är en samling prisbelönta, pedagogiska tjänster för hela lärprocessen som gör det möjligt för lärare att skapa och bedöma planeringar och uppgifter kopplat till Skolverkets läroplaner i Microsoft Teams. Den sömlösa integrationen i Teams gör det också enklare för lärare, elever och vårdnadshavare att samarbeta, kommunicera, följa upp och ge feedback. Att skolor kan arbeta helt i Teams förenklar skolvardagen för lärare och sparar tid som istället kan läggas på undervisning.

Med Haldor kan skolor skräddarsy Microsoft Teams med de tjänster skolan behöver eller välja alla tjänster och få en modern, skalbar lärplattform helt och hållet i Teams.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill få testat våra nya bedömningsstöd samt den utökade planeringsfunktion där du kan jobba mer flexibelt med fler lärresurser och involvera eleven ännu mer.

Teknikkrav: inga

Läs mer om bolagetHaldor Education

KontaktJarle Skogheim

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Tinky – planeringsverktyg som minskar stress

Tinky är en digital lärplattform i form av en allt-i-ett-tjänst med smarta planeringsverktyg och inspirerande läromedel kan hjälpa pedagoger i deras arbetsvardag.

Boka ett möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill testa hur en digital lärplattform i form av en allt-i-ett-tjänst med smarta planeringsverktyg och inspirerande läromedel kan hjälpa pedagoger i deras arbetsvardag. Hur kan adaptivitet och svensk barnkulturs mest kända förebilder höja kvaliteten och reducera stress i svenska förskolor?

Teknikkrav: inga

Läs mer om bolagetTiny Minds Lab

KontaktViveka Pourshahidi

Boka ditt möte med oss här