Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Liber – digitala läromedel

Liber Digital gör det smidigare än någonsin att ge alla individer en chans att lyckas med sina studier. Samtidigt får du som lärare ännu bättre stöd i att planera, genomföra och följa upp din undervisning. Du sparar värdefull tid och kan fokusera mer på ditt viktigaste uppdrag – att se, inspirera och stötta dina elever.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill testa hur väl Liber Digital passar in i lärarnas och elevernas befintliga flöde när det gäller att planera, genomföra och följa upp lektioner. Fokus ligger på gränsytan mellan skolans övriga system och Liber Digital.

Teknikkrav: Eleverna bör ha tillgång till egen device och stabil men inte nödvändigtvis snabb uppkoppling under lektionerna.

Läs mer om bolaget: Liber

Kontakt: Maja Åström

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Ugglo – läsande och lärande

Gör läsande och lärande lustfyllt och tillgängligt för alla med Ugglos digitala verktyg för förskola och skola.

Det här vill vi testa med dig som lärare: Ugglo Kunskap. Vi vill se om elevernas intresse för läsning och faktakunskap ökar genom att få tillgång till Ugglo.

Teknikkrav: Ipad, Chromebook eller PC

Läs mer om bolaget: Ugglo Utbildning

Kontakt vid mötesbokning: Nils

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Freken – 3D skrivare

Freken AB vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium och högskola.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Dremels 3D skrivare, utifrån ett pedagogiskt och användar/tekniskt perspektiv.

Teknikkrav: Pc eller Mac för installation av programvara

Läs mer om bolaget: Freken

Kontakt: Fredrik Kennebäck

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Class Q – räck upp handen digitalt

Vi vill utveckla ett lättanvänt virtuellt klassrum där elever enkelt kan “räcka upp handen” digitalt och lärare enkelt kan se hjälpbehovet och starta en konferens i samma lösning.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill i denna test se om appen är tillräckligt enkel och intuitiv.

Teknikkrav: För bäst upplevelse rekommenderar vi att användarna använder Chrome som webbläsare.

Läs mer om bolaget: Class Q

Kontakt: Damir Semiz

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Wise Education – remote proctoring


Wise Proctor är en enkel och kostnadseffektiv “remote proctoring” -lösning som drivs av AI, som säkerställer akademisk integritet under fjärrundersökningar. Wise Proctor är utformad för att fungera för fjärrinlärning, tack vare COVID-19, och för traditionella online-kurser och utbildningsprogram.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare:

• Hur enkelt vår proctoringtjänst fungerar i svenska skolor

• Användarvänlighet

• Få feedback på potentiella förbättringsområden

Teknikkrav: Studenter måste ha tillgång till 1) En webbaktiverad enhet, 2) en webbkamera, 3) tillräckligt med bandbredd för att kunna besöka webbappen (Wise har lösningar för att vara kompatibla med låg bandbredd)

Läs mer om bolaget: Wise Education

Kontakt: Ian Hartley

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Cricut – perfekt för kreativa projekt inom sy-, träslöjd och bild

Vi på Cricut vill att elever inom sy- och träslöjd samt bild ska kunna använda sig av vårt eko-system av hårdvara (skärmaskin) och mjukvara (design space) – för att skapa inspirerande projekt från grunden. Allt från att skära ut på vinyl, trä eller skära tyg som senare som sys, tryckas på tröjor eller skapa kort och klistermärken. För mer inspirerande projekt och idéer besök gärna vår webbsida.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Visa hur enkelt det är att skära ut på olika material (tex tyg) för att sedan sy ihop till ett visst projekt. Eller visa hur eleverna kan trycka deras favorittryck på tröjan. Det finns en massa projekt i Design Space som kan inspirera.

Teknikkrav: Ja, Design Space är mjukvaran för att det ska funka och skära ut på skärmaskinen.

Läs mer om bolagetCricut

KontaktShireen Selfelt

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Grow Planet – för hållbar utveckling

Grow Planet vänder sig till grundskolan. Grow Planet är en spel-baserad lärandemiljö, som integrerar Hållbar Utveckling med Matematik, No och Teknik för låg- och mellanstadiet.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi önskar att lärare testar och utvärderar elevernas motivation och engagemang, tjänstens innehåll och effektivitet, samt möjligheten att integrera tjänsten i redan existerande planering.

Teknikkrav: Internetuppkoppling

Läs mer om bolagetGrow Planet

KontaktKristian Lundquist

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Gimi – privatekonomi för barn

Med Gimis lektioner får elever ett interaktivt och inspirerande verktyg för undervisning i privatekonomi. Målet med utbildningsplattformen är att eleverna ska skapa sig en förståelse för värdet av pengar, korrelationen mellan vardagliga beslut och finansiella konsekvenser samt en hållbar ekonomi. Äventyret mot finansiella superkrafter. 

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare:

  • Vi vill testa ifall våra digitala, interaktiva lektioner inom privatekonomi kan fungera för skola / fritids  för barn i årskurs 1-6, hittills endast testats för privat bruk i familjer
  • Vi behöver återkoppling på ifall vårt innehåll passar i skolundervisningen och om det går att genomföra trots att det bara fungerar på läsplattor och mobiltelefoner
  • Vi vill veta vad lärare behöver för handledning och vad eleverna behöver för introduktionsmaterial för att börja genomföra de digitala lektionerna
  • Vi vill ta reda på om vårt innehåll engagerar eleverna och om de upplever att de lär sig något nytt 

Teknikkrav: Läsplatta (Ipad eller liknande) alt mobiltelefoner

Läs mer om bolagetGimi

KontaktSofie von Krusenstierna

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

No Isolation – skolrobot

No Isolations mål är att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att skapa kommunikationsverktyg för att hjälpa de drabbade. Företaget har producerat skolroboten AV1- ett barns ögon, öron och röst i klassrummet, samt Komp – enknappsdatorn för analoga generationer.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill lära oss mer om hur skolroboten AV1 kan hjälpa elever med problematisk frånvaro att hitta tillbaka till skolan. Vi är även intresserade av att hjälpa elever som på grund av sjukdom behöver använda sig av distansverktyg. Vi hoppas på inspel från dig som lärare, och om möjligt även elever och föräldrar, samt förslag på vidareutveckling.

Teknikkrav: Tillgång till wifi om 4G-täckningen är dålig. Vanlig stickkontakt för att ladda AV1. En ipad eller android-surfplatta som eleven kan använda för att styra roboten.

Läs mer om bolagetNo Isolation

KontaktJohanna Dovander

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Eddler – läromedel i matematik

Digitalt läromedel i Matematik (högst och gy). Lärare och elever testar lektionerna – undervisningsvideor, teoritexter och övningar – och Eddlers system för att ge läxa och följa elevens arbete. Eddler erbjuder även ett verktyg för digitala prov, konstruera själv eller använd Eddlers färdiga prov.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill att ni utvärderar lektionens innehåll – undervisningsvideor, teoritexter och övningar – och hur väl eleverna lär sig ett ämnesinnehåll med hjälp av Eddler. Samt hur väl läraren kan följa elevers aktivitet och resultat på individ och gruppnivå.

Teknikkrav: Uppdaterad webbläsare och bredband. Används med fördel i webbläsaren Google Chrome.

Läs mer om bolagetEddler

Kontakt: Anna Karp

Boka ditt möte med oss här.