Kategorier
AKTUELLT

Viktigt samtal om lärande, kompetensförsörjning och likvärdighet

Swedish Edtest huvudprojektledare Hanna Elving deltog i ett viktigt samtal om lärande, kompetensförsörjning och likvärdighet på eförvaltningadagarna den 28 oktober 2021 . EdTech är ett betydelsefullt verktyg för att jobba med lösningar på stora och svåra problem och vi måste våga att vara i verksamhetssmärtan ett tag till för att skapa den förändring som behövs. Panelen bestod av Jannie JeppesenItalo Masiello och Adam Palmquist under ledning av Paulina Modlitba.

Kategorier
AKTUELLT

Projekttiden för Swedish Edtest är förlängd till 2022

Swedish Edtests Hanna Elving har intervjuat Susanne Nord, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun inför den avtalsförlängning som nu genomförts mellan Vinnova och de 14 huvudmän som deltar i Swedish Edtest.

Vilket är ditt uppdrag?

-Jag ansvarar för att leda och utveckla utbildningsprocessen i Nacka kommun, så att alla barn och elever erbjuds en förskola eller skola där de maximalt kan utveckla kunskaper i ett stimulerande lärande utifrån sina egna förutsättningar.

Varför finns Swedish Edtest?

-För skolledare och utbildningsledare blir det ett viktigt och tydligt sätt att arbeta med den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. 

Varför har Nacka kommun tagit initiativ för Swedish Edtest?

-I mitt arbete är Swedish Edtest är en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydligare krav på lärresurser. Genom att låta lärare, elever och techutvecklare jobba tillsammans bidrar dom till en bättre utveckling av digitala läromedel. Det är ett lysande bra sätt att skapa win-win för alla både på kort och lång sikt. Att vi också har en följeforskare med i arbetet gör det ännu mer intressant.

Vad är målet med Swedish Edtest? 

-Drivkraften i testbädden är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte att utveckla undervisningen och få bättre digitala verktyg som adresserar verkliga behov. 

Hur länge pågår projektet och varför valde ni att förlänga?

-Projektet pågår nu till och med maj 2022. För Nacka kommun är det viktigt att kunna vara en del av Swedish Edtest och bidra till att nå målet att skapa en långsiktigt hållbar nationell testverksamhet.