Kategorier
AKTUELLT

DEBATT: Gustav Fridolin – ta ansvar tillsammans med oss

Staten behöver tillsammans med oss utbildningsanordnare och edtechbranschen ta sitt ansvar för att utvärdera kvaliteten i de digitala lärresurserna som används i skola och utbildning. Att överlåta ansvaret till enskilda lärare är ohållbart, skriver flera utbildningsaktörer i  nationella testbädden, Swedish Edtest.

Den omställning som skett under pandemin har tydliggjort att de digitala lärresurserna är här för att stanna. Valet handlar inte om för eller emot utan om kvalitet. Senaste året har vi börjat använda digitaliseringens möjligheter till personaliserat lärande och skapat värde för barn som vuxna som vill och behöver fylla på med ny kunskap på nya sätt. Men tyvärr har vi idag har vi en situation där det vimlar av gratis verktyg och vi vet för lite om de digitala lärresurser som barn och studenter använder varje dag. Det är inte ok för en kunskapsnation som Sverige. Vi behöver utöka vår pedagogiska verktygslåda med högkvalitativa lärresurser som tillvaratar digitaliseringens möjligheter och utvecklar undervisningen. Det gäller från förskola till högskola.


För att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft behöver vi bättre förutsättningar för utbildningsanordnare att ta del av nya och kvalitativa innovationer för flexibelt lärande. Frågan är angelägen och vi är många som är ansvariga för att detta ska bli verklighet. Inte minst den pågående utredningen om statens roll och ansvar för läromedel i svensk skola och regeringens strategiska samverkansprogram för kompetensförsörjning.

Idag bubblar den svenska utbildningssektorn, med mängder av nytänkande lärare och innovativa edtechbolag som vill testa och utveckla nya digitala läromedel, lärresurser, verktyg, appar och lärspel tillsammans. OECD pekar tydligt på samhällsvinsterna med samskapande mellan utbildningsaktörer och innovativa företag. Flera av våra nordiska grannländer har adresserat frågan om kvalitativa digitala lärresurser som en möjlighet, med satsningar på innovationscentret Education Hub i Helsingfors och ett statligt forskningsinstitut för läromedel i Danmark som exempel. Sverige behöver inte vara på efterkälken. Vi har fortfarande goda möjligheter att bli ledande i digitalt lärande, på samma sätt som vi med kvalitativa satsningar byggt globala exportframgångar inom musik och spelutveckling.

Swedish Edtest, nationell testbädd för edtech, har under de senaste två åren arbetat för att digitala lärresurser ska blir bättre och att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel ska stärkas. Trots att verksamheten bedrivits i mindre skala ser vi redan nu tydliga effekter. Det tar sig uttryck i form av ökad beställarkompetens hos deltagande skolor och utbildningsanordnare, vilket driver utvecklingen av digitala lärresurser som både fyller verkliga pedagogiska behov och samtidigt håller hög kvalitet. Testerna har också bidragit till att skapa ett bättre innovationsklimat för alla edtechaktörer som saknat ett ekosystem att verka i.

Genom vårt arbete har vi identifierat fem framgångsfaktorer för kommande satsningar:

 • Medskapande arbetssätt med representation från forskning, edtechbolag och myndigheter
 • En tydlig arena för aktörerna att mötas
 • Utvärdera lärresurser på vetenskaplig grund
 • Ökad beställarkompetens med tydlig målsättning och effekt
 • Arbetssätt som såväl tidspressade lärare som mindre bolag kan delta i

Tillfället att kraftsamla i en sektorsövergripande samverkan är nu. Och för att Sverige ska hänga med behövs en statlig satsning på kvalitet i digitala lärresurser som matchar det ansvar huvudmän och edtechbranschen redan tar. Det är en viktig fråga som den särskilda utredaren Gustav Fridolin måste ta fasta på i den statliga läromedelsutredningen.

/Styrgruppen för Swedish Edtest


Susanne Nord, Utbildningsdirektör Nacka kommun

Mika Nyström, Skolledare Lilla Nacka förskola och skola

Christer Norström, Vd ABB gymnasiet i Västerås

Daniel Eskilson, Bitr. Utbildningsdirektör, Uppsala kommun

Jens Eriksson, Chef över Academedias gymnasie- och grundskolesegment

Lisa Cederholm, Speciallärare Komvux, Falkenbergs kommun

Frank Wedding, Rektor Kattegattgymnasiet i Halmstad

Jannie Jeppesen, Vd Swedish Edtech Industry

Magnus Rolf, Vd Företags Ekonomiska Institutet

Lars Ekelöw, Digitalstrateg Nackas kommunala skolor

Helen Fuchs, Avdelningschef humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Håkan Cajander, Strateg Region Halland

Astrid Westfeldt Corneman, Vd Nackademin

Samuel Henningsson, Vd NetPort Science Park

Stefan Anderman, Grundskolechef Lidingö Stad

Hanna Elving, Huvudprojektledare Swedish Edtest

Kategorier
AKTUELLT

Hej startup! Accelerera ditt edtechbolag med oss

Är du Edtech startup och på väg att ta nästa steg? Ta chansen och anmäl dig till Sveriges första forskningsaccelerator för Edtech – helt kostnadsfritt. För att höja kvaliteten på edtechtjänster introducerar nu Swedish Edtest och Swedish Edtech Industry den brittiska forsknings-acceleratorn för edtech startups, Educate, i Sverige.

Educate, som har sitt ursprung på University College of London, har sedan 2017 arbetat med 272 edtech startups för att öka bolagens egen kapacitet att utveckla evidens-informerade tjänster som kan bidra till ett bättre lärande.

Den 13-17 september kommer fem svenska edtech startups ha möjlighet att delta i en svensk pilot av acceleratorprogrammet där Educates team tillsammans med Fil.Dr Anna Åkerfeldt och Professor Italo Masiello stärker bolagens kunskap om pedagogisk forskning och framtida möjligheter till evidensbaserad utveckling.

Målet är att på lång sikt starta en nordisk Educate hub i Sverige.  Edtech startups som är medlemmar i Swedish Edtech Industry som används för lärande och i undervisning kan anmäla sitt intresse här senast 8 juni. Swedish Edtest och Swedish Edtech Industry ger fem bolag möjlighet att delta kostnadsfritt under piloten. Bolagen bidrar med sin arbetstid och engagemang. Programmet sker på engelska. Har du frågor, maila hello@edtest.se.

PRESSMEDDELANDE MAJ 2021


Därför ska du vara med

 • Programmet betraktas av europeiska investerare som en viktig kvalitetsmarkör
 • Globala kontakter för skalbarhet och export
 • En hållbar modell för ytterligare evidensbaserad utveckling av din produkt eller tjänst 
 • Möjlighet att förbättra din produkt och förstå hur den bidrar till barn, elever och studenters lärande

Detta ingår i accelerator-programmet 

Fem halvdagar 13-17 september där Educates team går igenom forskningsmetoder, evidens inom edtech och dataanalys. Deltagande bolag skapar under veckan en logisk modell för hur evidens för den aktuella produkten eller tjänsten kan samlas in, analyseras och tolkas. 

Enskild handledning med Educates forskare och Fil. Dr Anna Åkerfeldt och Prof Italo Masiello. I slutet av veckan har deltagande bolag tagit fram en utvecklings- och forskningsplan för fortsatt evidensbaserad utveckling av sin produkt. Programmet finns beskrivet här. 

Tillgång till Educates globala community av forskare, bolag och intressenter. Tillgång till workshops och material från Educates forskarteam. Efter att ha deltagit i ytterligare två kortare workshops om forskningsetik belönas bolagen med Educates kvalitetsmärkning EdWards

Detta krävs av deltagande bolag 

 • Att minst två personer från bolaget deltar under hela programmet. Fem halvdagar 13-17 september. 
 • Att bolaget deltar i en timmes utvärdering av programmet. 
 • Att bolaget är medlem i Swedish Edtech Industry 
 • Att bolaget är en Startup (max tio år) och har betalande kunder 
 • Att bolagets tjänster eller produkter används i lärande och undervisning 
 • Deltagande bolag väljs ut i samråd med Educates team