Kategorier
AKTUELLT

När ser vi edtechs motsvarigheter till iZettle och Klarna?

Hur väl rustade är Sverige för att ta del av den nödvändiga innovation som behövs i utvecklingen och användningen av digitala tjänster och produkter för lärande? Ur den frågan föddes en ny arbetsgrupp inom regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning, med uppgiften att kartlägga innovationsekosystemet för edtech.  

Tillsammans har gruppen som består av utbildningsaktörer, bransch-organisationer för utbildnings-teknologi, näringsliv, inkubatorer, testbäddar, myndigheter och investerare skapat en bild av utmaningar och styrkor för enskilda aktörer men också för helheten och landskapet där innovation som gör skillnad skapas. Arbetet har varit inspirerat av studien Chasing the tale of the unicorn från 2016 där Robin Teigland et al studerar framgångsfaktorerna hos framgångsrika startupföretag inom fintech-sektorn.

Hon drar en linje mellan den första bankomaten i Sverige 1967 till dagens fintech-succéer som Klarna och iZettle. Sveriges tidiga teknikutveckling och satsningar på infrastruktur samt även lärdomarna som drogs av entreprenörer under it-bubblan, ligger tillsammans med Sveriges innovations-kultur mellan det offentliga och det privata, som en plattform för denna innovation. Som framgångsfaktorer för företagen pekar hon på de värdenätverk där kunskap och kapital delas mellan både etablerade företag, individer och startups.

Den här utvecklingen har varit framgångsrik och utvecklat hela bank- och betalningssektorns innovation av tjänster, vilket skapat helt nya värden och nyttor hos användarna och för samhället i stort. 

Motsvarigheten till bankomaten i digitaliseringen av svensk utbildning kan sägas vara compis-datorn och den tidiga tillgången till hårdvara i undervisningen. Men vi har ännu inte sett utbildningsteknologins motsvarighet till Izettle och Klarna och därmed uteblir delvis också värdet av digital teknik hos våra utbildningsanordnare, den 1 miljon svenska studenter som läser på komvux, YH och högskola och för de anställda och arbetsgivare som är i stort behov av ny kompetens. 

För att hantera den utmaningen behövs ett välfungerande innovationsekosystem där aktörerna samverkar och delar kunskap och ansvar för utveckling och användning av digital teknik för lärande. Precis som i kunskapsspelet TP går det inte att vinna utan alla bitar. 

Kategorier
AKTUELLT

Premiär för EdtestTalks

Vi kickstartar hösten med premiär av vår nya mötesserie – EdtestTalks. Och du är bjuden!


Här får du som utbildare en överblick över de digitala lärresurser som du kan testa gratis i höst. Du får också möjlighet att prata med edtechbolagen bakom och andra testande utbildare. Som testande edtechbolag får du här en unik chans att samtala med huvudmän och skolor om deras behov samt träffa branschkollegor som testat tidigare.

Boka den 12 oktober kl 15-16 redan nu.

Program
– Presentation av höstens lärresurser
– Samtal med testande pedagoger och edtechbolag
– Mini mässa – gå emellan grupprum fördelade efter det ämne som intresserar dig
– Frågor och svar om hur ett test med oss går till

ANMÄL DIG HÄR

Vi skickar ut länken i god tid till mötet som kommer att hållas i Zoom.

Jag hoppas att vi ses!

Vänliga hälsningar,
Hanna Elving, huvudprojektledare

Kategorier
AKTUELLT

Missa inte vår användbara testguide när du testar

Nu finns det uppdaterade versioner av stödkort och en helt ny version för förskola. Kika, använd och ge oss gärna återkoppling https://edtest.se/nu-ar-det-dags-att-testa/

Kategorier
AKTUELLT

Därför testar Helena Kvarnsell med Swedish Edtest

Helena Kvarnsell är läraren från Björknässkolans högstadium som tycker att det är viktigt att testa digitala lärresurser för att följa med utvecklingen och samtidigt behålla kvalitén i undervisningen. Det här säger hon om att testa.

Var med och testa du också

Nu är det hög tid att boka möte med någon av de digitala lärresurser som vill testa med dig som förskollärare, lärare och kursledare. Den 15-26 mars har du chansen att träffa dem, planera test och utveckla din undervisning med hjälp av digitala lärresurser. Du hittar dem här.

Kategorier
AKTUELLT

Testa din digitala lärresurs med förskolelärar-studenter

I höst genomför Förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstads tester inom ramen för Swedish Edtest . Nu söker vi bolag som utvecklar digitala lärresurser för förskola. Här kan du anmäla ditt intresse

Testerna genomförs inom två kurser Lek, lärande och rörelse med studenter som går sin tredje termin och Estetiska lärprocesser och samspel med studenter som går sin femte termin.

Testerna sker först i högskolans undervisningsmiljö under en heldag där studenterna arbetar enligt Swedish Edtest testmetod och sedan under praktikdagar med förskoleelever. Lärarresurserna som testas utvärderas och får återkoppling som kan användas i vidare produktutveckling. Testerna upprepas vid två tillfällen under kursen. Det första testet beräknas ske i början av september.

Du som bolag anmäler ditt intresse här. Tänk på att din produkt ska vara anpassad för förskola och kunna användas för spel, lek och rörelse där barnens interaktivitet stöttas eller för estetiskt skapande (bild/musik) och berättande.

Anmäl ditt intresse här senast 29 maj. Utvalda bolag kommer att bjudas in till digitala träffar under juni då lärare och studenter på förskollärarutbildningen deltar och får chansen att ställa fördjupande frågor.

Kategorier
AKTUELLT

Konferens om distansundervisning med UR och RISE

När RISE, Research Institutes of Sweden och UR, Utbildningsradion, anordnade konferensen Skola Hemma, En digital konferens som följer upp projektet Skola hemma och diskuterar lärdomar och utmaningar i samband med distansundervisning i Sveriges skolor under coronakrisen våren 2020 deltog Swedish Edtest och presenterade hur man kan tänka när man väljer, testar och utvärderar digitala lärresurser.

Bland övriga talare fanns utbildningsministern Anna Ekström, gymnasieelever, forskare och lärare. Tillsammans gav de såväl det politiska perspektivet att regelverket kring distansundervisning behöver uppdateras som de praktiska tipsen om hur man gör i vardagen för att ge varje elev det hen behöver.

Under Swedish Edtest presentation ställdes många frågor från publiken som framförallt undrade över hur elever deltar i tester och på vilket sätt metoden och testerna är förankrade i forskning.

Metodstödet är kärnan i Swedish Edtest och är ett stöd för att identifiera vad som ska testas och varför. Metodstödet grundar sig i didaktisk forskning men är utformat så att det går att använda i den komplexa vardag som utbildning sker i. Just nu finns den första versionen här och under året testar vi och utvecklar stödet ytterligare.

Här finns inslaget på UR play https://urplay.se/program/217556-ur-samtiden-skola-hemma-vad-tar-vi-med-oss-framat-att-valja-och-vardera-digitala-larresurser

Kategorier
AKTUELLT

One of the most exciting EdTech start-ups

Jenni Vartiainen, Co-founder and Head of Research at Kide Science, was only supposed to use her design-based approach in support of her PhD thesis. But it’s success has quickly led to the creation of one of Finland’s most exciting EdTech start-ups.

Jenni’s research began in 2013, when she set out to understand how best to teach science to young children, aged between 3 and 6 years of age. Using a pedagogical approach focused on play and stories, she created a bespoke teaching environment and tailored teaching resources to engage her learners. Over the following 4 years, she and her team reviewed that environment and delivery approach after every single teaching session, assessing what had gone well and what could be improved for next time. Eventually the programme would go through an amazing 22 cycles of iteration!

In that time, Jenni’s research carefully honed all elements of the programme – everything from the length and format of the lessons to the name and form of the lead character was discussed and reviewed. Her team of educators constantly reviewed pupil engagement / participation and sought parent feedback through interviews and questionnaires every five weeks.

When her PhD research ended, the programme stopped after it had been delivered to over 1,000 children. Parents demanded that the lessons had to continue and Jenni realised that her research had undercovered a business idea that she had to explore further. With Co-founders Aino and Sari, Jenni set out to develop her research into a commercial proposition and in 2017, Kide Science was formed.

The product was again transformed for launch to reflect Jenni’s detailed research insights. Lesson delivery was revised into smaller chunks that could be spread out throughout the day to maintain children’s engagement. Teachers were supplied with lesson plans and resources from a central portal, so that they could quickly access / share stories and teaching content. Notably, all of these detailed materials had been tested in advance through Kide Science’s network of partner kindergartens.

Three years after market launch, Jenni’s team are currently researching the use of the teaching platform and the appropriateness of the resources. Having recently secured an agreement to work with the largest private chain of kindergartens in Finland, nearly 200 institutions will now be testing the materials and reporting on how they’re being used, how they support teachers and (by studying film of children) what impact they have on children’s engagement and progress. 

The Kide Science proposition has been built on Finland’s unique educational culture that prioritises play and storytelling. Although not specifically tested for international audiences, such is the strength of its product market fit that Kide Science have, to date, been able to scale their business into, for example, China, Thailand and Vietnam without any significant changes. Once the Finnish research has been concluded, Jenni’s focus will then shift to China and Dubai, where she’ll compare differences in teachers’ delivery and in pupil engagement / outcomes. Local partners will then be able to clearly see the benefits of the programme and can work with the KIde Science team to propose any localisation or updates.

Unsurprisingly, Jenni’s design-based research also continues to inform Kide Science’s new product development. Driven by her ambition that the product “..should be available to all young children globally”, the team are looking at how the product’s pedagogical approach should be expanded and updated for primary school audiences worldwide. The development of a family-focused B2C proposition is also being explored and researched.

The rapid growth of KIde Science is testament to the power of a carefully targeted proposition, that has been extensively and consistently researched with all key stakeholder groups. But Jenni is also at pains to point out that their progress has been hard won. As she says, “This product has actually been in development and research since 2013 when I started my PhD, and not just since 2017 when the business actually launched.”  Yet she also readily acknowledges “that careful and extensive research made it much easier to launch the business and to travel further, faster.” That’s a clear and compelling message for all aspiring EdTech entrepreneurs who are willing to hear it.   

Kategorier
AKTUELLT

Multilingual digital educational materials

Bringing together municipalities, educational publishers and researchers, Studi’s Språkprojektet is a nationwide research and development project. It aims to develop multilingual digital educational materials that help all learners, particularly recent immigrants to Sweden, to be more successful at school.

Founded in 2011 and focused on developing short, animated, curriculum-focused films for students in grade 7 to 9 (13 to 16 years), Studi started this project as a direct result of feedback from teachers. With the help of Vinnova pilot project funding, Studi translated Swedish films in three subjects – chemistry, biology and religion – into Arabic and tested the material in 20 schools in 12 municipalities in spring 2015. According to Anna Kraft, MD Studi Nordics, the research focused on a few key questions – “How can the child best learn the language and course content in Swedish?” “Do the new digital learning materials help improve learning outcomes?” “Does the programme help students integrate with their peers and feel part of their new school?” 

The pilot also explored how it’s materials could best support teachers, who didn’t know how to teach these newly arrived students. Researchers and content developers therefore used questionnaires and interviews as the content was used in class to identify what had worked well and where the materials could be improved.

The results at the end of the pilot were clear – they showed that Studi’s digital learning materials had helped students to learn detailed curriculum content as well as learning the Swedish language. This initial work to establish a proof of concept enabled Studi to secure two further rounds of Vinnova funding as well as financial investment from Swedish municipalities. More than 80 municipalities now use the resources, which are provided in 12 global languages.

This ongoing programme – Språkprojektet – continues to make extensive use of data and research in directing product development. Data is easily accessible through Studi’s learning platform and helps identify what progress students are making as they move from native language resources through Swedish subtitles and audio content towards fluency. By combining this data with insight from Skolverket (the Swedish National Agency for Education), Studi can also demonstrate improvements in learning outcomes as a result of using their materials. 

Careful analysis of their data has also helped Studi to identify that their fastest growing user segment is actually native Swedish speakers! They’ve migrated to Studi as they’ve found the video and animation content better suited to their preferred learning style.

Student and practitioner feedback is also regularly sought, particularly when new languages and new content is being added to the platform. Studi’s newly opened Malmö office, for example, recently hosted 15 students and their teachers to gather feedback on new animations before launch. For Anna Kraft this work is vital: “It ensures that our content engages users and ensures that sensitive topics like sex and relationships are covered appropriately.”

Kraft also places a premium on the twice-yearly Språkprojektet meetings her team holds with all stakeholders. “These help make Språkprojektet an important network,” she says “where municipalities can exchange experiences, inform our research and discuss what content, features and languages should be added in the future.” It’s also an important opportunity, she believes, to reiterate the importance of Studi’s mission – to give all students in Sweden an equal chance to achieve educational success. 

Kategorier
AKTUELLT

Innovation och lärstödjande ledarskap

Carina Hall som vid sidan av att jobba med utveckling på Academedia Academy och vara Academedias representant i Swedish Edtest har skrivit en studie om innovation och lärstödjande ledarskap inom ramen för en Masterutbildning på Mittuniversitet. I studien intervjuar Carina tio skolledare på gymnasienivå om deras erfarenheter av distansundervisning under våren. Studien finns bifogad. Några findings som jag fastnade vid är

· Organisationerna har visat sig vara mer lättrörliga än förväntat och startsträcken för att ställa om har varit kort.

· Flera intervjuade ser att innovationskapaciteten är högre hos lärare i estetiska och praktiska ämnen. De möter störst utmaningar och det skapar kreativitet och innovation.

· Flera ser fram emot att kunna integrera distansundervisningen med undervisning på plats och tror att det kommer att skapa dynamik.

· Innovationen tycks inte främst ligga i att arbeta digitalt utan att det digitala arbetssättet utvecklar undervisningen och sättet att hantera och nå kunskapsmålen.

Ladda ned studien här.

Kategorier
AKTUELLT

Lyckad premiär för bolag och huvudmän

Swedish Edtest digitala speeddating mellan entreprenörer och lärare genomfördes för första gången den 19 mars. Det digitala mötet hölls som planerat, i en tid när omvärlden både ställde om och ställde in. Mötesformen emottogs positivt och flera av deltagarna önskar nu att även nästa träff blir digital.

-En av fördelarna är att fler har möjlighet att delta än om man skulle behöva en resdag eller två för att vara med, säger Gleerups vice vd Lars Åkerblom. 

Swedish Edtest fortsätter att hålla högt tempo eftersom intresset att testa och lära sig mer om edtech utbudet fortsatt är väldigt stort hos lärare och kursledare. 24 bolag deltog under premiären av speed-dating den 19 mars för att presentera sina produkter och tjänster under två timmar. Resultatet blev 65 matchningar för 18 av bolagen. Många lärare och rektorer valde trots det höga trycket på skolorna att ringa in. 

-I april/maj genomförs testerna och det ska bli så spännande att följa för att förstå hur vi måste utveckla vår process för att leverera värde till testande lärare och bolag, säger Swedish Edtest projektledare Hanna Elving.

Stort intresse för att nå förskolor och grundskolor

Sofia Zätterström, en av grundarna av edChild, vittnade om ett roligt möte med många besökare. Fokus Förskola är ett digitalt verktyg, för pedagoger i förskolan, som digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Applikationen ska inspirera till aktiviteter och på så sätt även spara in på den administrativa tiden. Mer tid till förskolebarnen alltså.

-Detta var precis vår målgrupp. En av de kommuner som besökte oss ska nu få en workshop som nästa steg, med syfte att vi ska delta i Swedish Edtest tillsammans, berättar Sofia Zätterström.

Fia Juréen, verksamhetsledare hos KomTek, i Lidingö Stad klickade in på möte efter möte och lyssnade på Gleerups, Mobile Stories, ImagiLabs, StudyBee, GroPlay, EdChild, Natur och Kultur, NE.

-Med tanke på hur ovana vi är vid digitala möten så tycker jag att vi alla var fantastiska. Det var trevligt att se varandra – även om ögonkontakten inte är densamma som i fysiska möten, säger Fia Juréen. 

Fia Juréen lyssnade på bolagens presentationer och är nu igång med att planera för samarbeten mellan lärare och företag. Nästas steg är möten för att diskutera checklista och avtal mellan huvudman och bolag. 

-Den här krisen har knuffat varenda lärare framåt i digitaliseringen, inte ens de som har vägrat kan i dagsläget dyka under radarn. Alla måste kunna hantera det digitala, fortsätter hon.

Att EdTechbranchen har öppnat sina digitala lärmedel ger lärarna ett ypperligt tillfälle att kika in, klämma på och testa de olika.

Lars Åkerblom, vice vd på Gleerup, blev positivt överraskad över att det var så många som kom på den första speed-datingen.

-Det var väldigt bra att göra det digitalt. Bättre än att lägga en resdag till Nacka. Vi fick också träffa fler lärare på det sättet än vad vi skulle ha haft möjlighet till annars, säger Lars Åkerblom.

Att det fanns en tidspress var också positivt. Fem minuter hade de på sig för att beskriva vad man vill åstadkomma och vad syftet är med applikationen. Gleerups kommer nu att ha möten med de huvudmän som var intresserade. De hoppas på att kunna bredda kontaktnätet ytterligare för att få begripa andra skolformer och nya sätt att tänka. Nu fick bolagen presentera sig, nästa gång skulle det vara intressant att få en presentation av lärarna och vilka förväntningar de har, avslutar Lars Åkerblom.

Här hittar du alla deltagande bolag https://edtest.se/testande-bolag/