Kategorier
AKTUELLT

Projekttiden för Swedish Edtest är förlängd till 2022

Swedish Edtests Hanna Elving har intervjuat Susanne Nord, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun inför den avtalsförlängning som nu genomförts mellan Vinnova och de 14 huvudmän som deltar i Swedish Edtest.

Vilket är ditt uppdrag?

-Jag ansvarar för att leda och utveckla utbildningsprocessen i Nacka kommun, så att alla barn och elever erbjuds en förskola eller skola där de maximalt kan utveckla kunskaper i ett stimulerande lärande utifrån sina egna förutsättningar.

Varför finns Swedish Edtest?

-För skolledare och utbildningsledare blir det ett viktigt och tydligt sätt att arbeta med den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. 

Varför har Nacka kommun tagit initiativ för Swedish Edtest?

-I mitt arbete är Swedish Edtest är en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydligare krav på lärresurser. Genom att låta lärare, elever och techutvecklare jobba tillsammans bidrar dom till en bättre utveckling av digitala läromedel. Det är ett lysande bra sätt att skapa win-win för alla både på kort och lång sikt. Att vi också har en följeforskare med i arbetet gör det ännu mer intressant.

Vad är målet med Swedish Edtest? 

-Drivkraften i testbädden är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte att utveckla undervisningen och få bättre digitala verktyg som adresserar verkliga behov. 

Hur länge pågår projektet och varför valde ni att förlänga?

-Projektet pågår nu till och med maj 2022. För Nacka kommun är det viktigt att kunna vara en del av Swedish Edtest och bidra till att nå målet att skapa en långsiktigt hållbar nationell testverksamhet.

Kategorier
AKTUELLT

Därför testar Helena Kvarnsell med Swedish Edtest

Helena Kvarnsell är läraren från Björknässkolans högstadium som tycker att det är viktigt att testa digitala lärresurser för att följa med utvecklingen och samtidigt behålla kvalitén i undervisningen. Det här säger hon om att testa.

Var med och testa du också

Nu är det hög tid att boka möte med någon av de digitala lärresurser som vill testa med dig som förskollärare, lärare och kursledare. Den 15-26 mars har du chansen att träffa dem, planera test och utveckla din undervisning med hjälp av digitala lärresurser. Du hittar dem här.

Kategorier
AKTUELLT

Nu öppnar vi upp för digitala möten med edtechbolag

Nu är det dags att boka tid med någon av de 39 digitala lärresurser som vill testa med dig som förskollärare, lärare och kursledare.

Det finns allt från systematiskt kvalitetsarbete på förskolan till samarbete i distansundervisning. 15-26 mars har du chansen att träffa dem, planera test och utveckla din undervisning med hjälp av digitala lärresurser. Välkommen!

Kategorier
AKTUELLT

Konferens om distansundervisning med UR och RISE

När RISE, Research Institutes of Sweden och UR, Utbildningsradion, anordnade konferensen Skola Hemma, En digital konferens som följer upp projektet Skola hemma och diskuterar lärdomar och utmaningar i samband med distansundervisning i Sveriges skolor under coronakrisen våren 2020 deltog Swedish Edtest och presenterade hur man kan tänka när man väljer, testar och utvärderar digitala lärresurser.

Bland övriga talare fanns utbildningsministern Anna Ekström, gymnasieelever, forskare och lärare. Tillsammans gav de såväl det politiska perspektivet att regelverket kring distansundervisning behöver uppdateras som de praktiska tipsen om hur man gör i vardagen för att ge varje elev det hen behöver.

Under Swedish Edtest presentation ställdes många frågor från publiken som framförallt undrade över hur elever deltar i tester och på vilket sätt metoden och testerna är förankrade i forskning.

Metodstödet är kärnan i Swedish Edtest och är ett stöd för att identifiera vad som ska testas och varför. Metodstödet grundar sig i didaktisk forskning men är utformat så att det går att använda i den komplexa vardag som utbildning sker i. Just nu finns den första versionen här och under året testar vi och utvecklar stödet ytterligare.

Här finns inslaget på UR play https://urplay.se/program/217556-ur-samtiden-skola-hemma-vad-tar-vi-med-oss-framat-att-valja-och-vardera-digitala-larresurser