Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Educaora – interaktiv inlärning

Educaora.com gör inlärningen interaktiv och spelifierad. Eleven låser succesivt upp nytt material genom att svara på frågor. Exempel på vad som kan göras kan ses här: educaora.com/search. Lärare har skapat interaktiva spelifierade artiklar i alltifrån SFI-undervisning till högskolematte.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: på vilket sätt användningen av Educaora skapar engagemang.

Teknikkrav: inga

Läs mer om bolaget: Educaora

Kontakt vid mötesbokning: Erik Hallström

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Curipod – plattformen för nyfikna

Gör frågor till en rolig aktivitet, som en omvänd frågesport. Eller testa andra aktiviteter som skapar engagerade och interaktiva klasser där alla deltar.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Curipod vill ha feedback från studenter och lärare om Curipod engagerar. Vi vill också få feedback om Curipod bör öppna för peer-to-peer.

Teknikkrav: Fungerar bra med mobil dator eller iPad och kräver inte stabilt internet.

Läs mer om bolagetCuripod

KontaktJens Aarre Seip

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Hypocampus – kurslitteratur

Hypocampus kurslitteratur för vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill utvärdera hur plattformen påverkar elevernas studieresultat och studieprocess samt upplevd nöjdhet av den digitala plattformen. I den här omgången vill vi testa tillsammans med lärare och studenter inom vård.

Teknikkrav: Anslutning till internet

Läs mer om bolaget: Hypocampus

Kontakt: Petter Sjöstrand

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

NU – Mer engagemang, mindre prokastinering

Nu är ett mobilverktyg som får elever att sätta sig i förarsätet för sitt eget lärande och ta större ansvar. Ingen arbetsinsats från lärare krävs.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill ha feedback från lärare hur de upplever att intresse och motivation bland elever har påverkats vid användning av verktyget.

Teknikkrav: Att deltagande elever har en mobiltelefon med operativsystemet iOS (Apple) eller Android.

Läs mer om bolaget: Cuteness

Kontakt: Martin Falck

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Wise Education – remote proctoring


Wise Proctor är en enkel och kostnadseffektiv “remote proctoring” -lösning som drivs av AI, som säkerställer akademisk integritet under fjärrundersökningar. Wise Proctor är utformad för att fungera för fjärrinlärning, tack vare COVID-19, och för traditionella online-kurser och utbildningsprogram.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare:

• Hur enkelt vår proctoringtjänst fungerar i svenska skolor

• Användarvänlighet

• Få feedback på potentiella förbättringsområden

Teknikkrav: Studenter måste ha tillgång till 1) En webbaktiverad enhet, 2) en webbkamera, 3) tillräckligt med bandbredd för att kunna besöka webbappen (Wise har lösningar för att vara kompatibla med låg bandbredd)

Läs mer om bolaget: Wise Education

Kontakt: Ian Hartley

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Loops – digital utbildningsplattform

Loops är en digital utbildningsplattform framtagen för att underlätta och effektivisera digitala utbildningar. Loops är byggd för formativa processer. I praktiken betyder detta att du som ledare kan vara aktiv i deltagarens lärandeprocess just när det händer.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Hur den digitala lärresursen fungerar på vux-gymnasiet och om vår nya design och tutorial gör det lättare för lärare att komma igång. Hur snabbt pedagoger kan komma igång med egenproducerat material i undervisningen samt hur vår integrering fungerar med M365.

Teknikkrav: Loops är en cloudlösning, responsiv på alla enheter.

Läs mer om bolagetLoops

Kontakt för mötesbokning: Martin Karlsson

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Good Learning – digitalt rollspel

Good Learning vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Frilansspelet är ett läromedel i form av ett spel. Det är från 16 år och uppåt, dvs YH, Högskola och Gymnasium. Eleverna lär sig att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt och blir bättre på att planera, prioritera och fatta beslut.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill veta vad lärarna behöver för stöd för att känna sig trygga med nästa generations läromedel, ett komplext läromedel som är en simulator, ett digitalt rollspel där man kan nå upp till 5 nivåer och hela tiden lära sig mer.

Teknikkrav: Webbläsare

Läs mer om bolagetGood Learning frilansspelet

KontaktLouise Lindbom

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Creaza – Skapa digitala berättelser

Creaza är ett digitalt berättande verktyg med mål att hjälpa pedagoger att göra lärandet engagerande och roligt – där ALLA elever har möjlighet att utvecklas! I Creaza kan användaren skapa tecknade serier med relevanta teman, redigera film, ljud (t ex podcasts) samt tankekartor och presentationer.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill veta på vilket sätt användningen av Cartoonist skapar engagemang i och utanför klassrummet (fungerar det olika för olika elever)?
Vi vill ta reda på vad för funktioner och innehåll som ni (pedagoger och elever) saknar i Cartoonist.
Vi vill veta hur enkelt ni tycker att det är att komma igång (och vad som eventuellt är svårt att förstå).

Teknikkrav: ej mobiler

Läs mer om bolaget: www.creaza.se

Kontakt: David Quist

Boka ditt möte med oss här