Testa hösten 2020

Vad vill du testa i höst?

Här finns schemat över alla bolag med digitala lärresurser som vill testa med lärare i höst. Schemat innehåller alla länkar till de digitala möten på Teams där du som lärare kan logga in och träffa bolagets representanter. Förbered dig genom att ladda ned Teams-appen från Microsoft här.

OBS ändringar i schemat. Kognity har utgått.

Du anmäler dig till mötena med bolagen här: https://swedishedtest.typeform.com/to/tsxjbHcv

Alla möten äger rum veckorna 43, 44 och 45. Men om du som lärare inte kan då ordnar vi ett möte vid ett annat tillfälle. Lämna dina önskemål när du anmäler dig.

  • Vecka 43 – onsdag 21 oktober och torsdag 22 oktober
  • Vecka 44 – måndag 26 oktober och tisdag 27 oktober
  • Vecka 45 – torsdag 5 november

Varför ska jag som lärare vara med och testa?

De lärare som testat med Swedish Edtest säger att det är ett bra sätt att snabbt förstå hur undervisningen med digitala lärresurser kan utvecklas. Lärarna säger också att det är ett sätt att höja sin digitala kompetens och bli bättre på att välja och värdera kvalitet i nya läromedel. Dessutom uppskattar eleverna att testa.

Sara Fritz, Skärsätra skola på Lidingö, berättar om hur det var att testa med Swedish Edtest. Se filmen nedan.

Varför ska jag som edtechbolag vara med?

De bolag som deltar i testerna med Swedish Edtest säger att de lär sig om de verkliga behoven i undervisningen. Kunskap som de direkt kan använda i sin produktutveckling. Bolagen uppskattar också att få kontakter och en referens.

Se filmen där Rune Elmström, Weco Play, berättar om hur det var att delta i test med Swedish Edtest.

Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry, berättar om vad som behövs för att lyckas bäst med att testa med Swedish Edtest i filmen nedan.

Nyheter

Swedish Edtest är under ständig utveckling och här är några förbättringar inför höstens tester.

  • Den digitala matchningen sker på en gemensam plattform
  • Testmetod och testprocess är tydligare
  • Deltagande testare och bolag får en rapport och testbevis efter avslutat test

Testprogram hösten 2020

1. Bolag anmäler sig

Edtechbolag anmäler sig senast 15 september här.

2. Information om deltagande bolag uppdateras

Edtest.se uppdaterar löpande vilka bolag som deltar i testomgången och lärare kan gemensamt diskutera vad som är intressant att testa. Sker under september

3. Lärare anmäler sig

Ett schema där lärare kan anmäla sig till olika mötestider för att träffa bolagen digitalt skapas. Schemat beräknas vara klart vecka 41.

4. Matchningsmöten

De digitala mötena då bolag och lärare matchas äger rum. Flera lärare kan delta på samma möte.

v. 43, onsdag 21 oktober och torsdag 22 oktober

v. 44, måndag 26 oktober och tisdag 27 oktober

v. 45, torsdag 5 november

5. Testplanering

Vecka 46, 47 och 48 Testande bolag och lärare som funnit varandra under matchningen träffas tillsammans med huvudmannens projektledare för att planera tester.

6. Test

Vecka 49 till vecka 4 2021 tester pågår i verkliga undervisningsmiljöer

7. Tester avslutas

Testerna utvärderas och följs upp. Deltagande lärare och bolag får ett testbevis