Testa hösten 2020

Läsåret 2020/2021 har just startat, och Swedish Edtest ser fram emot att ge stöd till bolag och lärare att mötas digitalt för att sedan gå vidare med att testa tillsammans. Höstens tester inleds med en digital matchning under vecka 43, 44 och 45. Edtech bolag som vill testa en digital lärresurs kan anmäla sitt intresse redan nu och allra senast 15 september.

Varför ska jag som lärare vara med och testa?

De lärare som testat med Swedish Edtest säger att det är ett bra sätt att snabbt förstå hur undervisningen med digitala lärresurser kan utvecklas. Lärarna säger också att det är ett sätt att höja sin digitala kompetens och bli bättre på att välja och värdera kvalitet i nya läromedel. Dessutom uppskattar eleverna att testa.

Se filmen där Sara Fritz, Skärsätra skola på Lidingö, berättar om hur det var att testa med Swedish Edtest.

Varför ska jag som edtechbolag vara med?

De bolag som deltar i testerna med Swedish Edtest säger att de lär sig om de verkliga behoven i undervisningen. Kunskap som de direkt kan använda i sin produktutveckling. Bolagen uppskattar också att få kontakter och en referens.

Nyheter

Swedish Edtest är under ständig utveckling och här är några förbättringar inför höstens tester.

  • Den digitala matchningen sker på en gemensam plattform
  • Testmetod och testprocess är tydligare
  • Deltagande testare och bolag får en rapport och testbevis efter avslutat test

Testprogram hösten 2020

1. Bolag anmäler sig

Edtechbolag anmäler sig senast 15 september här.

2. Information om deltagande bolag uppdateras

Edtest.se uppdaterar löpande vilka bolag som deltar i testomgången och lärare kan gemensamt diskutera vad som är intressant att testa. Sker under september

3. Lärare anmäler sig

Ett schema där lärare kan anmäla sig till olika mötestider för att träffa bolagen digitalt skapas. Schemat beräknas vara klart vecka 41.

4. Matchningsmöten

De digitala mötena då bolag och lärare matchas äger rum. Flera lärare kan delta på samma möte.

v. 43, onsdag 21 oktober och torsdag 22 oktober

v. 44, måndag 26 oktober och tisdag 27 oktober

v. 45, torsdag 5 november

5. Testplanering

Vecka 46, 47 och 48 Testande bolag och lärare som funnit varandra under matchningen träffas tillsammans med huvudmannens projektledare för att planera tester.

6. Test

Vecka 49 till vecka 4 2021 tester pågår i verkliga undervisningsmiljöer

7. Tester avslutas

Testerna utvärderas och följs upp. Deltagande lärare och bolag får ett testbevis