Tidplan hösten 2021

4 juni, Sista anmälningsdag för bolag.

28 september kl 14-15, Webbinarium för bolag. Bästa sättet att möta en nyfiken lärare. Möjlighet för bolag att förbereda sig inför ett möte med lärare och eventuella test. 

29 september kl 15-16, Webbinarium för lärare. En intensiv timme för alla lärare som ska testa med Swedish Edtest. Hur går ett test till? Vad förväntas av mig? Hur gör jag för att lära mig så mycket som möjligt? Vi lämnar stort utrymme för frågor. Anmäl dig här.

12 oktober kl 15-16 EdtestTalks. Få en kickstart i dina tester genom att träffa andra testande bolag och lärare.

11-22 oktober, Matchmakingveckor. Edtechbolag och lärare träffas digitalt för att diskutera intresse och möjligheter med eventuella test. 

November-februari, Testperiod. Längden på ett test bestäms mellan testande bolag och lärare. Tester kan även genomföras när vårterminen drar igång om det passar bättre i lärarens planering.  

Februari-mars 2022, Utvärdering av test. Bolag och lärare utvärderar och ger värdefull information till Swedish Edtest.

Välkommen till höstens tester!