Tidplan hösten 2021

4 juni, Sista anmälningsdag för bolag.

28 september kl 14-15, Webbinarium för bolag. Bästa sättet att möta en nyfiken lärare. Möjlighet för bolag att förbereda sig inför ett möte med lärare och eventuella test. 

12 oktober kl 15-16 EdtestTalks. Få en kickstart i dina tester genom att träffa andra testande bolag och lärare.

11-22 oktober, Matchmakingveckor. Edtechbolag och lärare träffas digitalt för att diskutera intresse och möjligheter med eventuella test. 

November-februari, Testperiod. Längden på ett test bestäms mellan testande bolag och lärare. Tester kan även genomföras när vårterminen drar igång om det passar bättre i lärarens planering.  

Februari-mars 2022, Utvärdering av test. Bolag och lärare utvärderar och ger värdefull information till Swedish Edtest.

Välkommen till höstens tester!