Under testet

Swedish Edtest rekommenderar att testet görs vid minst två tillfällen under testperioden, men gärna fler. Testande lärare kan ta stöd i så kallade stödkort under testperioden. Stödkorten finns här.

Om den testande lärare vill involvera sina studenter genom så kallade exit tickets finns förslag på frågor och tillvägagångssätt här.

Testen kan genomföras utan att edtech bolaget är närvarande i klassrummet. Swedish Edtest rekommenderar dock att edtech bolaget besöker klassen för att få en bild av hur användningen ser ut. Besöket kan självklart vara digitalt så länge situationen kring Covid 19 pågår. Det finns förslag på protokoll som du kan använda för att få elevernas synpunkter. Protokollet finns här.

Gå vidare till “efter testet” >>>