Vuxna studenter

Bolagen presenterar sina lärresurser veckorna 43, 44 och 45. Schemat innehåller alla länkar till de digitala mötena (OBS ändring i schemat. Kognity har utgått).

Schema_digital matchning höst2020.pdf

Lärare anmäler sig till mötena med bolagen här https://swedishedtest.typeform.com/to/tsxjbHcv


Academy Attendance vänder sig till vuxenutbildning och högskola. Are you looking to expand or improve functionalities related to attendance within your LMS? Academy Attendance offers the solution with a tool for easy and convenient Attendance taking, administration and evaluation. Discover our innovative features in order to increase student engagement and optimize processes.


Ascendia S.A. vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola. Livresq – Create courses and interactive lessons directly from the browser.
Livresq.com is a professional authoring tool that is intended for anyone who wants to build complex eLearning courses. (avatar, quiz)
Livresq is free for teachers. How easy was for you to understand how to work with Livresq?


Begreppa från ILT Inläsningstjänst AB vänder sig till grundskola, gymnasiet och VUX. Vi skulle vilja veta hur Begreppa i nuvarande form används: Vad i tjänsten är användbart? Vad används inte lika mycket och varför inte? Hur är svårighetsnivån i förhållande till målgruppen på t.ex. filmer och begreppslistor? 


Betwyll vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Betwyll is a social reading app. Whenever you’re asking students to read the same texts or book, Betwyll enables students to debate on what they’re reading adding short messages to text. We developed it as an MVP and now we’re launching it with Pearson Italy.


Citationsy vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Citationsy makes referencing simple and easy, allowing students to learn and interact more with sources in articles, essays, and papers. We are a student-focused company with a simple aim: to get students to learn and have a pleasant experience.


Creaza vänder sig till grundskola, gymnasium, särskola och särskild utbildning för vuxna. Creaza är ett digitalt berättande verktyg som gör det möjligt för ALLA elever, oavsett ålder, förutsättningar och bakgrund att arbeta multimodalt. I Creaza får elever och pedagoger en chans att vara kreativa genom tecknade serier, tankekartor, presentationer samt redigera film och ljud t ex podcast.


DigiExam vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola, särskild utbildning för vuxna. Externa verktyg i DigiExam. DigiExam är en provplattform för alla typer av prov/tentor, tester och uppgifter inom skola och högre utbildning. DigiExam används idag till mycket mer än bara prov/tentor av lärare och ett led i den utvecklingen är en ny funktion som heter Externa verktyg.


DreamApply vänder sig till vuxenutbildning och högskola. DreamApply is a student admissions management platform now operating in 35 countries. Typical feedback from the users is that they save about 60% of work time after implementing DreamApply. We would like to test if also Swedish higher education institutions would love it.


Eddler vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola och särskola. Digitalt, heltäckande läromedel i gymnasiets matematik, Fysik1 och Programmering samt högstadiets Matematik. Omfattar undervisningsvideor, teoritexter och självrättande övningar med fullständiga förklaringar. Erbjuder rapporter att följa elevens arbete och ett digitalt provverktyg med en provbank.


Freken AB vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium och högskola. Jag vill testa Dremels 3D skrivare i verksamheter som är intresserade av 3D skrivare i sin verksamheter. Både utifrån ett pedagogiskt perspektiv men även ur ett användar/tekniskt perspektiv.


Gleerups vänder sig till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi vill att testande lärare använder Gleerups digitala läromedel i sina klasser under testperioden – och gärna i en längre tidsperiod. Det vi vill utvärdera är våra funktioner för att följa elevers aktiviteter, resultat och progression – på individ och gruppnivå / klassnivå.


Good Learning vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Frilansspelet är ett läromedel i form av ett spel. Det är från 16 år och uppåt, dvs YH, Högskola och Gymnasium. Eleverna lär sig att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt och blir bättre på att planera, prioritera och fatta beslut. Vi vill veta vad lärarna behöver för stöd för att känna sig trygga med nästa generations läromedel, ett komplext läromedel som är en simulator, ett digitalt rollspel där man kan nå upp till 5 nivåer och hela tiden lära sig mer.


Grasple vänder sig till vuxenutbildning och högskola. Grasple is an online platform that enables teachers in Higher Education to find and create openly licensed exercises and easily share them with colleagues and students. After successful use at different Dutch Universities, we want to test if our solution also fits the Swedish market.


Hypocampus AB vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Vi vill utvärdera hur plattformen påverkar elevernas studieresultat & studieprocess samt upplevd nöjdhet av den digitala plattformen. Cortexio används idag av ca 30 000 användare för självstudier. Vi är dock nya i en klassrumsmiljö och det skulle vara värdefullt att få mer feedback från lärarrollen.


Integrato Sverige AB vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Utlandsfödda studenter kan använda appen Mema för att bygga upp sitt ordförråd och lättare klara av sina studier. Innehållet i appen skapas tillsammans med svenskspråkiga elever. De nya orden lärs sedan effektivt in i det digitala studierummet. Vår förhoppning är att Mema även leder till större gemenskap och ökad integration.


Knolyx vänder sig till vuxenutbildning och högskola. Test how easy is to use the platform by different kind of people categories. Features like: courses, knowledge testing, communities of practice


LearnCove vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, särskola och särskild utbildning för vuxna. We would like teachers to test meeting their students personalised needs by using options in LearnCove (www.learncove.io) to choose their own learning path connected to a learning objective and with a clear assignment criteria for each activity.


Loops Education vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och särskola. Loops är en digital lärmiljö där du skapar, delar och kommunicerar processen av lärande. Loops är byggt för formativ undervisning, ger pedagogen frihet att anpassa sitt innehåll och ändra under lärande-processens gång, digitalt.


Minnity AB vänder sig till vuxenutbildning. The Minnity microlearning course is developed for training of home care professionals to help them in development of care skills. Main aspects for the testing:

  1. Mobile microlearning format for the training of adults
  2. Understandability of training content
  3. Usability of a microlearning course

Natur & Kultur vänder sig till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi vill ha kontakt med lärare (åk 4-9 samt gymnasiet) som vill bidra till utvecklingen av funktioner för planering, granskning av elevsvar samt statistik.


Simbound vänder sig till vuxenutbildning och högskola. Let’s test the digital skills of students, their creativity and also the applicability of the Simbound software in courses in the domains: marketing, business, entrepreneurship, digital platforms & management. We shoud extend teaching methods into new research & development of edtech products.


SNAPTIVE (Wellia Group AB) vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola och särskild utbildning för vuxna. Digital kurator-app för skolelever. Utbildade kuratorer finns tillgängliga under skoltid, kvällar, helger och lov via Snaptive-appen. Anonym och enkel app som erbjuder chatt. Rapportering som visar psykisk hälsa i skolan. Avlastar EHT och lärare.


SoundLily AB vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola och särskild utbildning för vuxna. Vi vill gärna att musiklärare testar SoundLily-mjukvaran tillsammans med sina musikelever. Både för användning i klassrummet och för att eleverna i hemmet ska kunna öva på sina läxor med hjälp av programvaran. För appen för iPhone/iPAd se: https://apps.apple.com/se/app/soundlily/id1487862542


Spinview vänder sig till grundskola, gymnasium och högskola. Dr Gospic är en meditationstjänst i VR. Den feedback vi vill ha från lärare är om meditationen lugnar eleverna och gör de mer fokuserade. Känner de sig mindre stressade och presterar de bättre?


StudyBee vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola och särskild undervisning för vuxna. StudyBee Insikt är ett verktyg som utifrån StudyBee Bedömning stödjer processen att fånga upp elever tidigt, ge dem extra anpassningar och sedan följa upp. Verktyget inkluderar även administration av mentorer, vårdnadshavare och andra användare.


SubReader ApS vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, särskola och särskild utbildning för vuxna. SubReader School läser upp undertexterna till allt filmmaterial från UR Play och Film och Skola i elevens hörlurar genom mobilen. Vi önskar att användarvänligheten, kvalitén på rösterna, funktionaliteten, mm testas.


Univid AB vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Univid är en intuitiv plattform för att livestreama och spela in lektioner/föreläsningar i sal, som revolutionerar hur interaktion och lärande sker. Nu vill vi testa: vilka interaktionsfunktioner ger mest värde ute i klassrummen? Läs mer: univid.io.


Vitec MV vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola och särskild utbildning för vuxna. Vi vill att du som lärare ger oss feedback på användbarheten i vårt digitala läs- och skrivstödsverktyg IntoWords. Vi vill ha feedback på enkelhet – smidighet – intuitet – klickminimering i fokus under testandet, av dig och dina elever. https://www.vitec-mv.com/se/produkter/intowords/


Xertify vänder sig till vuxenutbildning och högskola. At Xertify we automate the issuance of digital certificates for education. This can be diplomas, proofs and digital badges. It gives the students portability of their academic documents. Also, when they share them with third parties, the information from the verifiers is collected.