Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Wise Education – remote proctoring


Wise Proctor är en enkel och kostnadseffektiv “remote proctoring” -lösning som drivs av AI, som säkerställer akademisk integritet under fjärrundersökningar. Wise Proctor är utformad för att fungera för fjärrinlärning, tack vare COVID-19, och för traditionella online-kurser och utbildningsprogram.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare:

• Hur enkelt vår proctoringtjänst fungerar i svenska skolor

• Användarvänlighet

• Få feedback på potentiella förbättringsområden

Teknikkrav: Studenter måste ha tillgång till 1) En webbaktiverad enhet, 2) en webbkamera, 3) tillräckligt med bandbredd för att kunna besöka webbappen (Wise har lösningar för att vara kompatibla med låg bandbredd)

Läs mer om bolaget: Wise Education

Kontakt: Ian Hartley

Boka ditt möte med oss här