Swedish Edtest bidrar till att digitala verktyg blir bättre samt att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel stärks.

Aktuellt

 Delta i samarbeten för utveckling av digitala läromedel

Här får du som edtech-entreprenör testa och utveckla din produkt eller tjänst med elever, studenter, lärare och utbildare.

Som huvudman är du nyfiken på utvecklingen av digitala lärresurser. De huvudmän och lärare som deltar i Swedish Edtest vill och kan öppna sina lärmiljöer för entreprenörer att testa nya lösningar och produkter. De första testerna genomfördes våren 2020.