Tillsammans höjer vi kvaliteten på digitala lärresurser!

 • Nationell testarena för digitala lärresurser.
 • Forskningsbaserad metod för testning i klassrummet.
 • Utvecklar lärares förmåga att välja och värdera digitala läromedel.
This is an image

Edtechbolag

Utveckla digitala lärresurser tillsammans med användarna.

 • Du får kontakt med lärare som vill testa din digitala lärresurs i sin undervisning.
 • Du ökar din kunskap om verkliga undervisningsbehov och hur din lärresurs kan möta dem.
 • Din lärresurs testas med en forskningsbaserad metod.

Lärare

Utveckla din förmåga att värdera digitala lärresurser.

 • Du får kontakt med edtechutvecklare och kan testa digitala lärresurser direkt i din undervisning.
 • Du stärker din förmåga att kritiskt granska digitala lärresurser.
 • Du bidrar till att utveckla kvaliteten i digitala lärresurser.

Forskare

Samverka med Edtechbolag och lärare.

 • Du får kontakt med lärare som arbetar med digitala lärresurser.
 • Du får kontakt med bolag som utvecklar digitala lärresurser.
 • Du får möjlighet att bedriva forskningsstudier

Därför ska du testa med oss

Swedish Edtest möjliggör kvalitativ testning av digitala lärresurser.

 • Vår testarena gör det möjligt för lärare, skolhuvudmän och edtechutvecklare att utveckla kvaliteten i digitala lärresurser samtidigt som den digitala kompetensen i skolan höjs.
 • Genom systematisk testning ökar kunskaperna hos både beställare och leverantörer av digitala lärresurser.
 • Vår testmetod bygger på forskning och teorier om lärande.
This is an image
This is an image

En variation av digitala lärresurser

Det finns många intressanta lärresurser att testa helt utan kostnad. Det är enkelt för dig som är lärare att hitta något för just din undervisning. Här kan du läsa mer om vilka tester som finns och hur du kan få stöd i att planera dina tester.

 • Här finns intressanta lärresurser att testa.
 • Det är enkelt att hitta något för just din undervisning.
 • Kostnadsfria tester och stöd i att planera och genomföra era test.
This is an image