Undervisning och lärande i fokus

 • Nationell arena för att utforska och värdera digitala lärresurser.
 • Gemensamt lärande och samverkan mellan professioner.
 • Forskningsbaserat ramverk med utgångspunkt i didaktiken.
This is an image

Lärare

Utforska och värdera digitala lärresurser för välgrundade val.

 • Du ökar din kompetens att kritiskt granska lärresurser utifrån didaktiska perspektiv.
 • Du får underlag som stärker dig i val och inköp av lärresurser.
 • Du bidrar till utvecklingen av kvalitativa lärresurser.

Edtechbolag

Utveckla era digitala lärresurser tillsammans med användarna.

 • Ni får kontakt med lärare som vill utforska och värdera era lärresurser i sin undervisning.
 • Ni ökar er kunskap om hur era lärresurser kan möta verkliga undervisningsbehov.
 • Ni säkerställer kvalitet i era lärresurser för fortsatta investeringar.

Rektor och huvudman

Använd Edtest som del i ert systematiska kvalitetsarbete.

 • Du skapar förutsättningar för en höjd digital kompetens hos dina medarbetare.
 • Du säkerställer och kan göra välinformerade val vid inköp av lärresurser.
 • Du får en stark röst i att säkerställa relevanta digitala tjänster i ert ekosystem.

Därför ska du vara del av Swedish Edtest

Vi möjliggör en användarcentrerad utveckling av digitala lärresurser med lärarprofessionen i fokus.

 • Vi sätter läraren i förarsätet och tar utgångspunkt i praktik och didaktik.
 • Genom den systematik vårt ramverk erbjuder, skapas underlag och kunskap för en ändamålsenlig användning och relevant utveckling av digitala lärresurser.
 • Ramverket bygger på erfarenhet, forskning och teorier om lärande.
This is an image
This is an image

Utforska digitala lärresurser utifrån din undervisning

Genom Swedish Edtest kan du värdera olika digitala lärresurser, såväl de ni redan har investerat i, som nya ni är nyfikna på att utforska. Här är det enkelt att hitta lärresurser utifrån dina behov i undervisningen.

 • Här finns intressanta lärresurser att testa.
 • Det är enkelt att hitta något för just din undervisning.
 • Kostnadsfria tester och stöd i att planera och genomföra era test.
This is an image