Om oss

Swedish Edtest - en nod där lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att skapa effekt och kvalitet i användandet av digitala lärresurser.

Forskning - Verksamhet - Näringsliv

Swedish Edtest är Sveriges första nationella arena där digitala lärresurser värderas och testas. Den fungerar som en nod där lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans pröva hur digitala lärresurser kan designas så att de svarar mot behoven i undervisningen. Värderingarna och testerna genomförs med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande. 

Genom Swedish Edtest minskar vi gapet mellan verksamhet-leverantörer, ökar förståelse och kunskap så att bättre digitala lärresurser kan utvecklas för att förbättra undervisningen och möta användarnas verkliga behov. Samtidigt stärks pedagogernas förmåga att välja och utvärdera digitala lärresurser.

2020-2022: från Vinnovaprojekt till hemvist Ifous
Swedish Edtest startade 2020 som ett Vinnovaprojekt och sedan dess har över 50 bolag deltagit i värderings- och testprocessen tillsammans med hundratals lärare. Tester har genomförts inom samtliga skolformer hos flera olika skolhuvudmän. Utvärderingar som gjordes inför projektavslut visade att deltagande lärare fått en ökad digital kompetens och att deras förmåga att kritiskt granska och värdera digitala lärresurser stärkts. Deltagande bolag har fått viktiga referenser och kontakter samt värdefull återkoppling att använda i sin produktutveckling.

Våren 2022 avslutades Vinnovaprojektet och Swedish Edtest fick en hemvist hos Ifous som nu äger och fortsätter att utveckla och anpassa den digitala plattformen med dess metodstöd.

2024: en mer datadriven kostym och AI
Swedish Edtest ramverk bidrar till en systematisk värdering av digitala lärresurser och konkretiserar styrdokumentens skrivningar om digitala kompetens. Uppdateringen av den digitala plattformen och metodstödet i februari 2024 innebär möjligheten till ett än mer datadrivet arbete, där värderingar sparas och aggregeras för reflektion och diskussion och som underlag för investering i relevanta läromedel. Innehållet och stödmaterialet uppdateras även med AI-relaterade frågor.

Läs mer om hur det går till att bli en Edtestare!

Lärresurser värderade och testade med oss

Astrid, Binogi, Chatta, Class Q, Creaza, Cricut, Edaider, edChild, Eddler, Flinkit, Focus Mindball, Freken, Gimi, Gleerups, Good Learning, Grasple, Grow Planet, Hypocampus, Inläsningstjänst, imagiLabs, Kattalo, Kunskapsmedia, Language Clubhouse, Lieber, Ludenso, Matteappen, Minnety, Mema, Moka Mera Emotions, Moka Mera Lingua, Moomin, Digilär, No Isolation, Peppy Pals, Reflectus, Simbound, Skoltavlan Jr, Snowflake, Sound Lily, Spinview, Strawbees, Studybee, Study Cat, Sveriges Historia, Tinky, Vitec MV, Weco Play, Your Next Concepts 

Se vilka lärresurser som finns att värdera just nu.

Saknar du lärresurser du är intresserad av att värdera och testa? Hör av dig till oss!

Metodstöd på vetenskaplig grund

Metodstödet som utvecklats inom Swedish Edtest bygger på teorier om lärande, tidigare forskning och utvecklingsarbete som gjorts i syfte att stötta lärare i att värdera och föra kritiska samtal om digitala lärresurser och dess användning i skolan.

Läs mer om metodstödet här.

This is an image