Om oss

Swedish Edtest - en nod där lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att skapa effekt och kvalitet i användandet av digitala lärresurser.

Forskning - Verksamhet - Näringsliv

Swedish Edtest är Sveriges första nationella arena där digitala lärresurser utforskas, värderas och testas med utgångspunkt i undervisning och didaktik. Den fungerar som en nod där förskollärare/lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans pröva hur digitala lärresurser fungerar och kan designas så att de svarar mot behoven i undervisningen. Utforskandet genomförs med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande. 

Genom Swedish Edtest stärker vi förskollärarnas/lärarnas förmåga att välja och utvärdera digitala lärresurser. Underlag för reflekterande och kunskapshöjande samtal om digitala lärresurser kvalitet och effekt i undervisningen skapas. Samtidigt minskar vi gapet mellan verksamhet och leverantörer, ökar förståelse och kunskap så att bättre digitala lärresurser kan utvecklas för att förbättra undervisningen och möta användarnas verkliga behov.

Ramverk på vetenskaplig grund

Ramverket som utvecklats inom Swedish Edtest bygger på teorier om lärande, tidigare forskning och utvecklingsarbete som gjorts i syfte att stötta lärare i att värdera och föra kritiska samtal om digitala lärresurser och dess användning i skolan.

Läs mer om ramverket här.

This is an image

Från Vinnovaprojekt till hemvist Ifous

Swedish Edtest startade 2020 som ett Vinnovaprojekt där över 50 bolag deltog i värderings- och testprocessen tillsammans med hundratals lärare. Värderingar och tester genomfördes inom samtliga skolformer hos flera olika skolhuvudmän.

Utvärderingar som gjordes inför projektets avslut 2022 visade att deltagande lärare fått en ökad digital kompetens och att deras förmåga att kritiskt granska och värdera digitala lärresurser stärkts. Deltagande bolag hade fått viktiga referenser och kontakter samt värdefull återkoppling att använda i sin produktutveckling.

Våren 2022 avslutades Vinnovaprojektet och Swedish Edtest fick en hemvist hos Ifous som nu äger och fortsätter att utveckla och anpassa den digitala plattformen med dess metodstöd. I samband med det lanserades också plattformen edtest.se.

Bolag som deltog under Vinnovaperioden:

Astrid, Binogi, Chatta, Class Q, Creaza, Cricut, Edaider, edChild, Eddler, Flinkit, Focus Mindball, Freken, Gimi, Gleerups, Good Learning, Grasple, Grow Planet, Hypocampus, Inläsningstjänst, imagiLabs, Kattalo, Kunskapsmedia, Language Clubhouse, Liber, Ludenso, Matteappen, Minnety, Mema, Moka Mera Emotions, Moka Mera Lingua, Moomin, Digilär, No Isolation, Peppy Pals, Reflectus, Simbound, Skoltavlan Jr, Snowflake, Sound Lily, Spinview, Strawbees, Studybee, Study Cat, Sveriges Historia, Tinky, Vitec MV, Weco Play, Your Next Concepts