Om oss

Swedish Edtest - en nod där lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att skapa effekt och kvalitet i användandet av digitala lärresurser.

Sveriges första nationella testarena

Swedish Edtest är Sveriges första nationella testarena för digital utbildningsteknologi. Den fungerar som en nod där lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans pröva hur digitala lärresurser kan designas så att de svarar mot behoven i undervisningen. Testerna genomförs med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande. 

Sedan starten år 2020 har över 50 bolag testat eller påbörjat tester tillsammans med hundratals lärare. Tester har genomförts inom samtliga skolformer hos flera olika skolhuvudmän. Utvärderingarna visar att testande lärare får en ökad digital kompetens och deras förmåga att kritiskt granska och värdera digitala lärresurser stärks. Testande bolag får viktiga referenser och kontakter samt värdefull återkoppling som kan användas i produktutvecklingen.

Sammantaget bidrar det systematiska testarbetet till att implementera styrdokumentens krav på utveckling av elevernas digitala kompetens likväl som att öka lärarnas förmåga att välja och värdera digitala lärresurser utifrån syfte med undervisningen.

Läs mer om hur det går till att bli en Edtestare!

Lärresurser testade med oss

Astrid, Binogi, Chatta, Class Q, Creaza, Cricut, Edaider, edChild, Eddler, Flinkit, Focus Mindball, Freken, Gimi, Gleerups, Good Learning, Grasple, Grow Planet, Hypocampus, Inläsningstjänst, imagiLabs, Kattalo, Kunskapsmedia, Language Clubhouse, Lieber, Ludenso, Matteappen, Minnety, Mema, Moka Mera Emotions, Moka Mera Lingua, Moomin, Digilär, No Isolation, Peppy Pals, Reflectus, Simbound, Skoltavlan Jr, Snowflake, Sound Lily, Spinview, Strawbees, Studybee, Study Cat, Sveriges Historia, Tinky, Vitec MV, Weco Play, Your Next Concepts 

Se vilka lärresurser som finns att testa med just nu.

Metodstöd på vetenskaplig grund

Metodstödet som utvecklats inom Swedish Edtest bygger på teorier om lärande, tidigare forskning och utvecklingsarbete som gjorts i syfte att stötta lärare i att värdera och föra kritiska samtal om digitala lärresurser och dess användning i skolan.

Läs mer om metodstödet här.

This is an image