Om oss

This is an image

Swedish Edtest är Sveriges första nationella testarena för digital utbildningsteknologi. Den fungerar som en nod där lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans pröva hur digitala lärresurser kan designas så att de svarar mot behoven i undervisningen. Testerna genomförs med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande. 

Sedan starten år 2020 har ca 50 bolag testat eller påbörjat tester tillsammans med 300 lärare. Tester har genomförts inom samtliga skolformer hos 10 olika skolhuvudmän. Utvärderingarna visar att testande lärare får en ökad digital kompetens och deras förmåga att kritiskt granska och värdera digitala lärresurser stärks. Testande bolag får viktiga referenser och kontakter samt värdefull återkoppling som kan användas i produktutvecklingen.

Sammantaget bidrar det systematiska testarbetet till att implementera styrdokumentens krav på utveckling av elevernas digitala kompetens och till att genomföra den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.


Lärresurser testade med oss

Astrid, Binogi, Chatta, Class Q, Creaza, Cricut, Edaider, edChild, Eddler, Flinkit, Focus Mindball, Freken, Gimi, Gleerups, Good Learning, Grasple, Grow Planet, Hypocampus, Inläsningstjänst, imagiLabs, Kattalo, Kunskapsmedia, Language Clubhouse, Lieber, Ludenso, Matteappen, Minnety, Mema, Moka Mera Emotions, Moka Mera Lingua, Moomin, Digilär, No Isolation, Peppy Pals, Reflectus, Simbound, Skoltavlan Jr, Snowflake, Sound Lily, Spinview, Strawbees, Studybee, Study Cat, Sveriges Historia, Tinky, Vitec MV, Weco Play, Your Next Concepts