Testa på lärarutbildning

This is an image

Det ställs högre krav på att lärarstudenter ska ha hög digital kompetens och förmåga att välja och värdera såväl analoga som digitala lärresurser. Därför har Swedish Edtest en handbok för hur ett lärosäte som en del av en lärarutbildning kan använda sig av vår testmetod. 

Handboken bygger på erfarenheter av tester tillsammans med 80 förskollärarstudenter, övningsförskolor och två edtechbolag under hösten 2020. Ett mål med projektet har varit att stärka studenters digitala kompetens, och att de ska kunna ställa tydligare krav på digitala lärresurser. Det är första gången en lärarutbildning i Sverige testar digitala lärresurser för sina studenter.


Ladda ner handboken som PDF