Testa på lärarutbildning

Swedish Edtest har en naturlig plats inom lärarutbildningarna för att ge blivande förskollärare och lärare den kompetens som behövs för att välja och värdera digitala lärresurser.
This is an image

Handbok för lärosäten

Det ställs högre krav på att lärarstudenter ska ha hög digital kompetens och förmåga att välja och värdera såväl analoga som digitala lärresurser. Därför har Swedish Edtest en handbok för hur ett lärosäte som en del av en lärarutbildning kan använda sig av vår värdering- och testmetod. 

Handboken bygger på erfarenheter av tester tillsammans med 80 förskollärarstudenter, övningsförskolor och två edtechbolag under hösten 2020. Ett mål med projektet har varit att stärka studenters digitala kompetens, och att de ska kunna ställa tydligare krav på digitala lärresurser. Det är första gången en lärarutbildning i Sverige testar digitala lärresurser för sina studenter.

Sedan handboken togs fram har Swedish Edtest ramverk uppdaterats med tydligare och mer datadrivet stöd, i form av digitala värderingar för att bland annat tydliggöra vårt fokus på undervisning och didaktik och att det handlar om att utforska och värdera såväl nya lärresurser man är nyfiken på, som de man redan har investerat i. Ramverket handlar mer om förmågan att värdera, få syn på funktionalitet och hur den påverkar undervisningen än att testa nya tjänster (även om det så klart också kan ingå).

Ladda ner handboken som PDF