Villkor

Uppförandekod på Swedish Edtest digitala testarena

Swedish Edtest vision är att utveckla skola, utbildning och lärande så att vi får medborgare som är välutbildade hela livet och bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Drivkraften i testbädden är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte att utveckla undervisningen och få digitala verktyg som adresserar verkliga behov samt stärker lärares kompetens att välja och värdera lärresurser.

Tester inom ramen för Swedish Edtest bygger på frivilligt deltagande från testande bolag, lärare och elever. För att använda vår digitala testarena krävs ett medlemskap i Ifous eller Swedish Edtech Industry

Samtliga produkter och tjänster som testas ska tillhandahållas kostnadsfritt under hela testperioden för den verksamheten där testerna utförs. Det finns ingen garanti till framtida affärer med den huvudman/utbildningsanordnare som bolaget testat hos.  

Swedish Edtest är ett partnerskap för lärande och utveckling av digitalisering av utbildning och lärande. Registrerade huvudmän, utbildare och bolag på Swedish Edtest testarena har ett gemensamt ansvar för att använda testerna i utvecklings- och lärande syfte. Det betyder att:   

  • Vi respekterar att deltagande sker på frivillig bas. 
  • Vi respekterar att alla kontakter som sker på testarenan sker inom ramen för en förberedelse eller genomförande av test.  
  • Vi är tydliga med vilka förväntningar vi har på ett test och gör vårt yttersta för att leva upp till dem genom hela testet. 
  • Vi deltar i avstämningar och utvärderingar och meddelar i god tid om vi får förhinder.  
  • Vi använder inte testet som en säljkanal utan går alltid in i ett test med ett tydligt utvecklingssyfte. 
  • Vi använder Swedish Edtest metod och testguide. 
  • Vi ger ärlig och konstruktiv återkoppling under ett test – det är det som driver kvalitet.   

Det är i gränssnittet mellan lärande och digitalteknik som utveckling skapas. Vi befinner oss alla i det gränssnittet och det är när vi är nyfikna på varandras kunskap och olikheter som lärande skapas. Ta vara på den chansen!