27 januari 2023
Av Hanna

Edtest Talks: Rektors roll i valet av digitala lärresurser

Nu presenterar vi en färsk studie om rektors viktiga roll i valet av digitala lärresurser. Studien visar bland annat att rektorns roll i arbetet med att välja digitala lärresurser är splittrat och det delvis saknas en systematik. 

Rektors roll i valet av digitala lärresurser

Rektors arbete med skolutveckling är komplext och i och med den ökade digitaliseringen ökar komplexiteten. I en nyligen genomförd undersökning som fokuserats rektorns uppfattningar om att välja och värdera digitala lärresurser finns det spår av komplexiteten men även hur rektorer önskar bli stöttade framåt i deras arbete med digitaliseringen.


Program

• 15:00 Välkomna!

• Presentation av enkäten, Anna Åkerfeldt, Ifous

• Samtal och frågor från deltagarna

• Vad är Swedish Edtest och vad är rektorns roll? Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry

• Släpp av rapport och vad händer nu? - erbjudande att delta i WS-serie

• 16:30 Avslut


Dag: 9 februari

Tid: 15.00-16.30

ANMÄL DIG HÄR

Om studien

I samarbete med Atea och Swedish Edtech Industry genomfördes en telefonenkät under oktober-november 2022. Syftet var således att skapa ökad kunskap om rektorers roll gällande skolans digitalisering och tillgång till relevant material. 141 rektorer från grundskolan som gymnasieskolan svarade.