Gå med som huvudman

Swedish Edtest ger en överblick och insikt i varför och hur digitala lärresurser används i verksamheten.

Systematik för val av digitala lärresurser

När lärare aktivt och systematiskt använder det stöd och digitala verktyg som Swedish Edtest erbjuder, får ni som utbildningsanordnare och skolhuvdmän en överblick och insikt i hur och varför digitala lärresurser används i verksamheten samtidigt som lärarnas digitala kompetens ökar. Ni får ett underlag dels för dokumentation och inventering inför investeringar och inköp, dels för reflektion och diskussion om när digitala lärresurser ger effekt och ska användas.

Genom att skapa en struktur för ert användande av Swedish Edtest, kan ni också ta tillvara det lärande som sker och skapa en systematik för en vardagsintegrerad värdering av digitala lärresurser.

Swedish Edtest:

 • ger överblick och insikt i hur era lärare använder digitala lärresurser.
 • ger underlag för utvärdering av såväl era befintliga läromedel som nya att investera i.
 • ökar lärarnas digitala kompetens och förmåga att välja och värdera digitala lärresurser utifrån syfte med undervisningen.
 • bygger på forskning och teorier om lärande.
 • låter lärare värdera och testa lärresurser direkt i undervisningen utan åtaganden.
 • är en leverantörsneutral plattform designad för att bland annat ge stöd och underlag inför inköp och upphandling.
 • bidrar till att bolagen blir bättre på att anpassa och utveckla lärresurser utifrån de behov som finns.

Läs mer om hur det fungerar nedan.

This is an image

Så här går det till

Förutsättningar

 • Medlemskap i Ifous. För att delta i Swedish Edtest behöver ni som utbildningsanordnare/skolhuvudman vara medlemmar i Ifous. Är ni inte medlemmar, läs mer här om medlemskap och ta kontakt med oss.
 • Lokal processledare. Det är inget krav, men för att skapa systematik och dra full nytta av Swedish Edtest rekommenderar vi att det finns lokala processledare som dels kan stötta lärarna längs vägen, dels fånga upp och summera reflektioner och utvärderingar.

Steg för steg

 1. Som huvudman (rektor, skolchef, lokal processledare) skapar ni ett konto för huvudman här. Observera att det är en godkännandeprocess innan ni får tillgång till kontot.
 2. Delge till oss vem/vilka som är er kontaktperson (lokala processledare) för kontakt kring praktiska frågor, nätverk och utbyte.
 3. Lärarna skapar konton för lärare här.
 4. Under sidan med lärresurser tar lärarna sedan kontakt med de bolag vars lärresurser de är nyfikna på att värdera och testa för att tillsammans planera och lägga upp värderingsprocessen. Obs! Om ni saknar lärresurser, ta kontakt med oss!
 5. Det är bolagen som administrerar processen digitalt, avslutar de olika stegen som ingår så att deltagarna får tillgång till det stödmaterial som finns. I förberedelsefasen finns avtalsmallar och checklistor att använda om så önskas. Under genomförandefasen får lärarna stöd i form av värderingsfrågor, summeringar och reflektionsfrågor.

Tips!

 • Gör en inventering av de digitala läromedel/lärresurser ni använder idag för att säkerställa att även dessa värderas och testas. Saknas någon av dem på sidan med lärresurser, kontakta oss.
 • Det är viktigt att lärarna använder det digitala stöd som finns så att värderingar de gör kan aggregeras och användas av er och i dialog med bolagen.
 • Utöver det digitala verktyget med dess material, erbjuder vi olika former av stöd längs vägen som t.ex. information och förankring, utbildning och matchningar mellan lärare och bolag. Kika i vårt kalendarium och ta kontakt med oss så planerar vi för bästa upplägg för just er.
 • Läs mer om hur andra arbetat med Swedish Edtest.