Gå med som huvudman

Organisera er för att skapa systematik och kollektivt lärande i er edtestprocess.

Ta kontakt med oss om du som skolhuvudman vill vara en del av Swedish Edtest

Lärare hos er utbildningsanordnare och skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous har möjlighet att konkret ta sig an digitalisering i undervisningen genom att testa digitala lärresurser via vår gemensamma testarena och testmetod. Genom att skapa en struktur för ert testande kan ni också ta tillvara det lärande som sker och skapa en systematik för ett vardagsintegrerat testande.

  • Våra tester ger konkret möjlighet att arbeta utifrån styrdokumenten och att öka den digitala kompetensen.
  • Testarbetet utförs med hjälp av metoder som bygger på forskning och teorier om lärande och bidrar till att stärka förmågan att välja och värdera digitala lärresurser.
  • Testprocessen är designad för att ge stöd och kunskap inför framtida upphandlingar. Om du använder våra avtalsmallar stör testerna inte upphandlingsprocessen.  
  • Genom att låta lärare testa direkt i undervisningen bidrar ni också till att bolagen bättre kan anpassa sina digitala lärresurser till de behov som finns.

Hör gärna av er till oss om ni vill ha stöd och hjälp i hur ni kan organisera arbetet.

Anmäl dig här

This is an image