Gå med som huvudman

This is an image

Ta kontakt med oss om du som skolhuvudman vill vara en del av Swedish Edtest

Lärare hos utbildningsanordnare och skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous har möjlighet att konkret ta sig an digitalisering i undervisningen genom att testa digitala lärresurser. 

Våra tester ger konkret möjlighet att arbeta utifrån styrdokument och nationell digitaliseringsstrategi i verksamheten.  

Testarbetet utförs med hjälp av metoder som bygger på forskning och teorier om lärande och bidrar till att stärka förmågan att välja och värdera digitala lärresurser.

Testprocessen är designad för att ge stöd och kunskap inför framtida upphandlingar. Om du använder våra avtalsmallar stör testerna inte upphandlingsprocessen.  

Genom att låta lärare testa direkt i undervisningen bidrar skolhuvudmannen till att bolagen bättre kan anpassa sina digitala lärresurser till de behov som finns.

  

Anmäl dig här