20 May 2022
By Ugglan

Så utvecklas grundskolebarnen från en Sydafrikansk kåkstad i digitalt lärande

Lovisa Vitus går programmet Media Management vid KTH och har i sin masteruppsats valt att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter för digitalt lärande grundskolebarnen i en kåkstad har.

This is an image

Kåkstaden Kayamandi som Lovisa Vitus arbetat med ligger i Stellenbosch kommun i Sydafrika. Studien tar form av en etnografisk kvalitativ fältstudie och undersöker Kayamandi-grundskolebarnens förutsättningar och möjligheter till en utvecklad utbildning med fokus på digitalt lärande och undervisning.
I studien besöker Lovisa flertalet skolor i Stellenbosch kommun där Kayamandibarn är inskrivna. Hon tittar även närmare på Western Cape Education Department och Stellenbosch kommuns arbete med att utveckla utbildningen i området. Uppsatsen syftar till att uppmuntra en positiv utveckling av den befintliga utbildningen i Kayamandi, och att skapa förståelse för möjligheterna och förutsättningarna för digitalt lärande.
Masteruppsatsen är planerad att vara klar i början av Juni.