07 December 2022
By Hanna

Kalendarium

Vi rivstartar 2023 med flera aktiviteter under januari. Anmäl dig redan nu.

Kalendarium våren 2023


Edtest Talks - Rektors roll i valet av digitala lärresurser 

Målgrupp: Skolledare, huvudmän, edtechbolag och forskare

En färsk studie från Swedish Edtest och Ifous visar bland annat på att rektorns roll i arbetet med att välja digitala lärresurser är splittrat och det delvis saknas en systematik.

9 feb, 15.00-16.30

Anmäl dig här


Utbildning bolag  

Målgrupp: Edtechbolag som planerar att testa under våren

14 mars, 14.00-15.00

Anmäl dig här


Nätverksträff lokala ambassadörer

Målgrupp: Lärare, huvudmän, projektledare som är engagerade eller vill vara engagerade i tester.

16 mars, 15.00-16.00

Anmäl dig här


Speedmatchning

Målgrupp: lärare, huvudmän och edtechbolag

På våra speedmatchningar presenterar sig testande bolag och lärare har chansen att ställa frågor och förstå om de digitala lärresurserna matchar deras behov.

23 mars. 15.00-16.30

Anmäl dig här

Bolag som anmäler sig och är medlemmar i Swedish Edtech Industry får en tid att presentera sig och ett digitalt rum för fortsatta samtal.


Edtest Talks 

14 juni, 15.00-16.30

Anmäl dig här