29 February 2024
By Johanna

Kalendarium

Här finns vårt kalendarium med de aktiviteter och introduktionsmöten vi genomför. Välkommen att anmäla dig!

Kalendariet uppdateras löpande.

This is an image

Nya Edtest är här

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor.

Introduktion i den digitala plattformen

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum: 7/3, 14/3, 22/3, 3/4 med flera (se anmälan för fler datum)
För vem: alla användare av Edtest.

Anmälan här.
Om du inte kan någon av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).

Edtest Talks i vår

Just nu har vi två planerade EdtestTalks i vår:

  • 9/4 kl. 15-16.30: inför SETT med tips och samtal om vad man kan tänka på i vimlet och minglet bland montrarna.
  • 7/5 kl. 15-16.30: när det börjar bli dags att blicka mot nästa läsår och investeringarna i läromedel. Ett tillfälle som också inkluderar en "speed matchning" mellan beställare/användare och bolag/lärresurser att utforska, utvärdera och testa.

Mer information och anmälan kommer!

This is an image

Februari: EdtestTalks Läsförståelse

  • 6 februari kl. 15-16.30 (digitalt)

EdtestTalks med Lisa Molin, Göteborgs universitet/Centrum för skolutveckling och sedan ett samtal med Jenny Edvardsson, Högskolan Kristianstad, Marcus Ander, Gleerups och Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet lett av moderator Johanna Karlén. Ett samtal om läsförståelse i analog och digital kontext, utifrån "teori-praktik-teknik, hur får vi det att fungera?"

Frågan om svenska elevers läsförmåga och de digitala redskapens roll i undervisningen är just nu högaktuell. En del i diskussionen handlar om relationen mellan den digitala och den analoga läsningen. I föreläsningen kommer Lisa Molin att titta på vad aktuell forskning från olika fält lyfter fram när det gäller digital och analog läsning, såsom skillnader och vilka förtjänster och utmaningar som kan vara bra att ta i beaktande i undervisningen.

Välkomna!
Anmälan här.

This is an image

Februari: EdtestTalks Matematik

  • 7 februari kl. 15-16.30 (digitalt)

EdtestTalks med Malin Norberg, Umeå universitet och ett samtal med Rickard Wester, kommunlektor i Lund, Björn Runow, Magma, Simon Rybrand, Eddler, Carolina Zenkert Mårtensson och Lovisa Brauner, Kikora samt Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet lett av moderator Johanna Karlén. Ett samtal om användningen av digitala lärresurser i matematik, skillnaderna analogt/digitalt utifrån "teori-praktik-teknik, hur får vi det att fungera?"

Malin Norberg, lektor på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik på Umeå universitet, kommer att berätta om sin forskning om digitala lärresurser i matematik och ge exempel på studier från såväl grundskolans tidiga som senare år. Vi kommer att titta på hur digitala resurser kan se ut, hur de används, skillnader mellan analoga och digitala lärresurser samt möjligheter och utmaningar kopplat till att arbeta med digitala lärresurser i matematik.

Välkomna!
Anmälan här.

This is an image

Januari: Om Edtest 2024 - exklusivt för bolag

  • NYTT datum: 10 januari kl. 9-10 (digitalt)

Reflektion och genomgång av det som varit och framför allt det som komma skall, dvs utvecklingen av den digitala arenan som lanseras i början av februari inklusive reviderad testslinga/process - nu även med AI-relaterade frågor inkluderat. En förhandstitt så att ni kan förbereda på bästa sätt.

För alla intresserade edtechbolag.

Anmälan här.

Januari: workshop kommande AI-material

  • 11 januari kl. 13.30 respektive 16.00 (digitalt)

Vi provtrycker det framtagna AI-materialet med er, d.v.s. de AI-relaterade frågor vi arbetat fram och som kommer lanseras i plattformen i februari. En workshop med bolag och en med lärare, IKT-pedagoger.

Inga förberedelser behövs! Var med en timme och tyck till om materialet. Välkomna!

  • 11 januari kl. 13.30-14.30: workshop med edtestande bolag - anmälan här!
  • 11 januari kl. 15.00-16.00: workshop med lärare, IKT-pedagoger - anmälan här!

Tillbakablick - aktiviteter under hösten 2023


This is an image

Edtest Talks - AI i undervisningen & AI-litteracitet

21 november kl. 15-16.30

Välkomna på ett medlemsexklusivt Edtest Talks där vi fortsätter samtalet om AI i undervisningen utifrån tidigare Edtest Talks och bland annat tittar lite närmare på vilka frågor som är relevanta att ställa sig när man värderar och väljer digitala lärresurser utifrån ett AI-perspektiv.

Den första timmen kommer forskningsprojektet: AI litteracitet i lärarutbildningen att presenteras. Utifrån en forskningsöversikt som görs inom ramen för projektet kommer de medverkande att diskutera och problematisera vad AI litteracitet kan betyda inom ramen för undervisning och lärande. 

Medverkande: Projektledare Linnea Stenliden, Linköpings universitet, Doktorand Katarina Sperling, Linköpings universitet, Doktorand Carl-Johan Stenberg, Linköpings universitet, Dr. Anna Åkerfeldt, Ifous, Stockholms universitet och Johan Falk, undervisningsråd Skolverket som deltar i panelsamtalet.

Målgrupp: primärt lärare, men även rektorer, forskare och edtechbolag.

Datum och tid: 21 nov, 15.00-16.30 (digitalt)
Öppet för medlemmar i Ifous respektive Swedish Edtech Industry

Workshop för bolag

7 september, kl. 15-16

Vi bjuder in alla edtestande bolag till en workshop och erfarenhetsutbyte kring processen, testmetoden och matchningen.

Målgrupp: edtechbolag som har och/eller ska testa med Edtest

Datum och tid: 7 sep kl. 15-16 (digitalt

This is an image

Edtest på Bokmässan

Ifous och Swedish Edtest är på Bokmässan med monter i år. Kom förbi så pratar vi Edtest och lyssna gärna på några av våra montersamtal och de programpunkter Ifous deltar i. Ifous hittar ni i monter C04:32

This is an image

Torsdag: Därför är vi Edtestare & Därför ska du bli en Edtestare

➡️Därför är vi Edtestare
Samtal i Binogis monter

Hör hur edtechbolagen tänker kring sitt edtestande, varför och hur det skapar värde för dem och deras kunder. Ett samtal mellan Agnes Smith Jonasson, Produktchef Lexplore, Cecilia Lilja, Produktionschef Läromedel och Akademi Natur&Kultur och Maria Henriksson, Regionchef Norden Binogi lett av Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry/Swedish Edtest. Lyssna på samtalet och passa på att ställa frågor!

Välkommen till Binogis monter C00:18 kl.10-10.30

Se det inspelade samtalet här!

➡️Därför ska du bli en Edtestare
Demo och samtal i Ifous monter.

Varför ska du som lärare testa digitala lärresurser med Swedish Edtest? Vilka är vinsterna, möjligheterna, utmaningarna? Träffa Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry/Swedish Edtest visar hur det fungerar praktiskt och faktiskt. Ställ frågor, klicka runt i den digitala arenan och få en känsla för hur testprocessen är upplagd. 

Välkommen till Ifous monter C04:32 kl. 11-11.30

This is an image

Torsdag: Värdet i att vara Edtestare

Samtal i Ifous monter.

Varför ska du som lärare testa digitala lärresurser med Swedish Edtest? Vilka är vinsterna, möjligheterna, utmaningarna? Hur kan man bäst organisera sig som huvudman? Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry/Swedish Edtest samtalar med Innovitaskolans utbildningsdirektör Jessica Mozakka och innovationsledare Malin Frykman. Lyssna och var med i samtalet!

Välkommen till Ifous monter C04:32 kl. 17.30

Fredag-söndag: Frågestund i montern

Fredag 29 september:

➡️Nyfiken på Swedish Edtest? Ställ dina frågor till oss!
Kom förbi montern och ställ frågor om Swedish Edtest till Ifous Emma Kreû och Annika Fager, Välkommen till Ifous monter C04:32 kl. 15-15.30

Lördag 30 september:

➡️Nyfiken på Swedish Edtest? Ställ dina frågor till oss!
Kom förbi montern och ställ frågor om Swedish Edtest till Ifous Emma Kreû och Annika Fager, Välkommen till Ifous monter C04:32 kl. 13-13.30

Söndag 1 oktober:

➡️Nyfiken på Swedish Edtest? Ställ dina frågor till oss!
Kom förbi montern och ställ frågor om Swedish Edtest till Ifous Emma Kreû och Annika Fager, Välkommen till Ifous monter C04:32 kl. 13-13.30

Mer om Ifous på Bokmässan här.

This is an image

Edtest Talks: Digitala (och analoga) läromedel, hur vet vi att de fungerar?

10 oktober kl. 15-16

Välkomna på ett Edtest Talks där vi bland annat diskuterar hur vi kan veta om de digitala läromedel som används i undervisningen fungerar och utifrån det också tittar närmare på den testmetod som tagits fram och används inom ramen för Swedish Edtest.

Vi samtalar med Martin Tallvid, lektor och senior advisor vid Göteborgs universitet, och en av författarna till boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola om "analogt vs digitalt" och framför allt konsten att veta när och hur man ska använda vad. Vi resonerar kring hur vi kan veta om de digitala läromedel som används i undervisningen fungerar och Anna Åkerfeldt, Sthlm universitet, går igenom den testmetod baserad på vetenskaplig grund och teorier om lärande, som används inom ramen för Swedish Edtest.

Målgrupp: Rektorer, ikt-pedagoger, lärare, edtechbolag, forskare. Öppet för alla som är intresserade.

Datum och tid: 10 okt, 15.00-16.00 (digitalt)
Anmälan här