21 September 2020
By Edtest

Bojan Ralevic om hur lärare och techutvecklare testar tillsammans

Swedish Edtest är Sveriges första nationella testbädd för edtech. I Swedish Edtest möts lärare och techutvecklare i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans förstå hur digitala läromedel kan designas för att matcha verkliga behov i undervisningen.
This is an image

Bojan Ralevic om hur lärare och techutvecklare testar tillsammans

Läs mer på Tillväxtportalens hemsida här.