11 March 2022
By Ugglan

”Man kan inte backa in i framtiden, vi måste ständigt våga prova ny teknik”

Nackas kommunala skolor arbetar ständigt med omvärldsbevakning och strävar efter att utveckla nya digitala lärresurser tillsammans med medarbetare och företag. Våga göra – våga dela är mottot. Det var därför ett lätt beslut att låta en lågstadieklass från Saltsjöbadens Samskola testa det digitala verktyget NUITEQ Snowflake, när de via Swedish Edtest erbjöds att testa digitala lärresurser.

This is an image

Så här tycker de om att testa

NUITEQ Snowflake är ett onlineverktyg med färdiga pedagogiska aktiviteter. Swedish Edtest fick en pratstund med projektledare Lisen Bolander och lärare Karin Bohman, Nackas kommunala skolor och Myrto Pitsava, utbildningsteknologicoach på NUITEQ, för att höra vad de tyckte om att testa med Swedish Edtest.

Skolan fick välja mellan flera verktyg att testa hos Swedish Edtest och valde i detta fall NUITEQ Snowflake för sina lågstadieelever. Läraren skapade det innehåll som eleverna skulle arbeta med. NUITEQ Snowflake online innehåller både färdiga pedagogiska aktiviteter som är kopplade till läroplanen och ett verktyg för att skapa egna aktiviteter och individanpassa dem. Lärresursen är webbaserad så lärarna och eleverna behövde bara ha tillgång till en dator eller surfplatta och en internetuppkoppling. Dialogen mellan läraren och bolaget under testets gång var aktiv och feedbacken på vad eleverna tyckte värdefull.

-Det har tidigare varit svårt att engagera lärare på grund av deras begränsade tid, vilket innebar att vi tyckte att det var viktigt att prova en ny modell där en skola bidrog med flera lärare som testade. Den här gången kontaktade Nackas kommunala skolor en skolledare på en forskande skola som tycker att detta är viktigt. Lärarna som deltog under avstämningsmötena var engagerade, professionella och konkreta med sin återkoppling, vilket bidrog till det goda resultatet, berättar Lisen Bolander.

-Ett av våra syften är att individanpassa för så många elever som möjligt, därför är det intressant att höra hur lärarna har arbetat och hur de skapat sitt innehåll. Användarvänlighet är en av våra ledord, det ska vara interaktivt och lätt att använda våra verktyg. Vi fick fantastisk bra feedback från läraren. Hon tänkte som oss och berättade vad vi kunde utveckla för att förenkla för användarna framöver, vilket bidrog till att samarbetet blev så bra, säger Myrto Pitsava.

Vilken frågeställning har du som lärare haft fokus på?

-Mitt huvudsakliga fokus har legat på att undersöka hur jag som lärare upplever användningen av verktyget. Detta har bland annat inneburit att jag har tittat på hur verktyget fungerar och dess funktioner. Sedan har jag även undersökt elevers upplevelser och tankar kring verktyget.
Eleverna tyckte det var roligt att få prova ett nytt verktyg. De kunde även dela åsikten att ett bredare och mer varierat utbud gav mer lust till lärandet, berättar Karin Bohman.

Vad har det givit er att testa?

-För mig personligen har denna upplevelse givit mig flera olika insikter. Dels har den givit mig inspiration och nya insikter om hur jag kan arbeta med digitala verktyg. Sedan har jag även fått en större förståelse för vilka utmaningar som kommer till mötes i samband med digitalisering i skolan och att försöka anamma ett nytt verktyg, säger Karin Bohman.

-Vi på Nackas kommunala skolor vill ständigt omvärldsspana och testa digitala verktyg. Man kan inte backa in i framtiden, vi måste våga prova nytt, misslyckas och lyckas för att utvecklas. I Nacka kommun har vi alltid testat nya saker och Swedish Edtest har haft ett jätteintressant nätverk att få lära känna, säger Lisen Bolander.

-Det är alltid jättepositivt att testa med Edtest och få höra vad lärarna har att säga. Vi har nu fått ett färskt perspektiv på vad lärarna har för behov. Att testa med lågstadiet var ganska nytt inom ramen för Swedish Edtest. Läraren, med perspektiv på användarvänlighet, gav oss jättebra feedback. Det hjälper oss att hjälpa andra lärare i framtiden och vi bidrar till att göra utbildningen ännu bättre, vilket blir som en god cirkel, säger Myrto Pitsava.

Skulle ni vilka testa igen?
-Ja, för oss är det väldigt värdefullt att få vara med, säger Myrto.
-Ja, det går helt i linje med det vi arbetar för, avslutar Lisen.

Läs mer om NUITEQ Snowflake
Läs mer om Nackas kommunala skolor