21 September 2021
By Edtest

Testande lärare och bolag påbörjar gemensam forskning

Flera av våra tester skapar mer nyfikenhet och fördjupade samarbeten mellan testande bolag och pedagoger. Ett exempel är edChild som i höst startar upp forskning med fyra förskolor för att närmare studera implementeringen av edChilds digitala verktyg för kvalitetsarbete “Fokus Förskola”.
This is an image

Testande lärare och bolag påbörjar gemensam forskning

Projektet följer personalens arbetsprocess med digitalt kvalitetsarbete. Forskningsprojektet kommer att pågå under minst ett läsår och den gemensamma och förankrade utgångspunkten för alla ingående aktörer är att skapa mer kunskap om implementering och arbetsprocesser med digitalt kvalitetsarbete i förskolan.

Vi ser fram emot projektet och de lärdomar som vi hoppas kan spridas till fler förskolor runt om i landet. Swedish Edtest har löpande dialog med forskare på University College of London, Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm om följeforskning och fördjupade studier om didaktiska kvaliteter.

Från vänster i bild: edChilds grundare Sylvain Brochard, Sofia Zätterström och Love Fredholm. Foto: Theo Zätterström

Läs mer om edChilds forskningsinitiativ här.