16 November 2022
By Hanna

Utgå alltid från lärandet när du testar och utvecklar digitala lärresurser

Under ett välbesökt Edtest Talks på temat “Hur vet vi att det funkar?” diskuterade en forskarpanel utmaningar och möjligheter med att testa och hitta evidens för (digitala) lärresurser. Den gemensamma slutsatsen var att ett samarbete mellan forskare, lärare, edtechbolag och testmetodsutvecklare krävs för att få med sig många perspektiv och respektive professions expertis.

Läraren som medforskare och inte forskningsobjekt”

“I forskning om lärande måste läraren var medforskare och inte forskningsobjekt” menade Alison Wilson Clark, professor på University College of London och med många års erfarenhet av att utveckla modeller för att testa och hitta evidens för digitala lärresursers effekter och funktion.

Deltagarna på seminariet lyfte frågan om hur ett test går till och hur det kan designas dels för att skapa lärande och utveckling för alla deltagande parter, men också möjligheten att sprida gjorda erfarenheter och lärdomar. En utmaning som särskilt lyftes fram var lärares tid och om lärare ska prioritera att vara med och testa digitala lärresurser när de har en så pass pressad vardag. 

Börja i lärandemålen

Italo Masiello, professor i Edtech på Linnéuniversitet var tydlig med att en framgångsfaktor för utveckling och implementering är att alltid börja i lärandemålen och se hur digitala lärresurser kan stötta vägen till målet och inte tvärtom. Med det perspektivet blir ett test ett sätt att utveckla sin undervisning, vilket är en viktig drivkraft för alla skolor och lärare. 

Anna Åkerfeldt, forskare på Ifous och Stockholms universitet, beskrev vikten av att ha agila testmetoder där lärarens tid och intresse avgör hur ett test designas. Swedish Edtest metodstöd är uppbyggt så att det både ska kännas tryggt och vara enkelt att komma igång med ett test. Anna betonade också att testa är ett sätt att organisera för kompetensutveckling kring digitalisering och innovation.

Frågan för seminariet “Hur vet vi att det funkar” besvarades ur olika perspektiv

  • Det forskningen kan enas om är att det är vilken lärare och i vilken kontext den digitala lärresursen används som avgör om den skapar kvalitet i lärandet eller ej. 
  • När vi utvärderar värdet av ett läromedel, oavsett om det är analogt eller digitalt, är det hur användandet av läromedlet påverkar möjligheten att nå målen för lärandet och vägarna dit  som ska vara i fokus, inte ett “ökat lärande” då den frågan är för kontextberoende för att kunna besvaras på en generell nivå. 
  • Forskning i isolerad miljö och forskningsstudier i undervisningsmiljö bör kombineras för att hitta svaren på vad och för vem olika digitala tekniker och digitala lärresurser fungerar.
  • Det är svårt att göra jämförande studier kring effekten av digitala lärresurser då användarna och miljön den används i har stor påverkan på hur den upplevs och vilka värden som skapas. 


Seminariet avslutades med att Ifous Vd Karin Hermansson uppmanande bolag och lärare att vara med i Swedish Edtest och prova på att testa. När communityn av lärare, bolag och forskare växer ökar lärandet och det blir också en trygghet att kunna dela kunskap med andra som också är med i utvecklingen av digitala lärresurser.