14 December 2021
By Edtest

Vi utvecklas med barnen

På Lilla Nacka förskola och skola i Ektorp Centrum arbetar alla pedagoger med att testa digitala lärresurser. Det började med små och tveksamma steg men ett knappt år senare har Sara tillsammans med förskolelärarkollegorna Elsa, Sandra och Tova, dragit igång en innovationsgrupp med kollegorna där de diskuterar hur de ska använda digitala lärresurser.
This is an image

Vi utvecklas med barnen

-För oss har det blivit ett sätt att tänka in det digitala utifrån undervisningen och inte tvärtom, säger Sara och hennes kollegor.

Under året har pedagogerna testat bland annat GroPlay, Kattalo, Studycat, Moka Mera och Mumin. De digitala lärresurserna har valts utifrån barnens intresse och i återkopplingen till bolagen har barnen varit aktiva och uttryckt vad de upplever. De testerna som givit mest har varit med bolag som verkligen är intresserade av att veta hur förskolan fungerar och vilka behov som finns.

Sara beskriver att de har haft ett stort mandat att testa sig fram från skolans rektor och ledning. Hon berättar att för ett år sedan var hon själv väldigt osäker hur hon kunde använda digitala lärresurser i barngruppen, mycket för att hon inte hade metoderna och erfarenheten att använda dem. Genom att testa sig fram har arbetsgruppen nu utvecklat ett förhållningssätt som gör att de lär tillsammans med barnen, vet vilka appar de vill ha och inte ha på sina lärplattor och hur de ska användas i samspel med andra aktiviteter. Dialogen med föräldrarna, om hur de använder digitala verktyg och varför, blir ännu bättre när pedagogerna kan förklara hur de gör valen utifrån sin profession.

Sara har tagit rollen som bollplank och koordinator för Swedish Edtest och användningen av digitala lärresurser på förskolan. Det är ett viktigt stöd för att alla ska våga testa sig fram. En av förskollärarna beskriver sin egen utveckling som att “jag har kommit i fatt barnen”. Den känslan är en viktig utgångspunkt för fortsatt digital utveckling där pedagogerna och barnen kan utvecklas tillsammans och utifrån sina olika erfarenheter och kunskap.