Gå med som forskare

Ambitionen är att stärka testarbetets vetenskapliga förankring  och öka den forskningsbaserade kunskapen om hur digitala lärresurser kan användas i undervisningen. 

Formerna för detta är under utarbetande. Är du intresserad, ta gärna kontakt.