Partners

I Swedish Edtest samarbetar huvudmän och utvecklare av digitala lärresurser nationellt för att stödja hela det livslånga lärandet.

Swedish Edtest drivs idag av föreningen Ifous i samverkan med Swedish Edtech Industry som är en branschförening för edtechbolag på den svenska marknaden.

Swedish Edtest startade som ett gemensamt utvecklingsprojekt med Nacka kommun, Uppsala kommun, Academedia, FEI, Swedish Edtech Industry, ABB Gymnasiet, Falkenberg, Nackademien, Netport Science Park, Lilla Nacka, Lidingö stad, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, Region Halland.

I maj 2022 överlämnades projektet till Ifous för en permanent hemvist med fortsatt utveckling.