Gå med som bolag

Här får ni som edtechbolag tillgång till en testarena och en systematisk process för att testa era digitala lärresurser.

Utveckla era digitala lärresurser med hjälp av testande lärare

Vinsterna med att testa med Swedish Edtest är många! Ni som bolag och edtechutvecklare kommer i kontakt med lärare hos skolhuvudmän och utbildningsanordnare som vill testa digitala lärresurser. Testerna genomförs enligt en metod som bygger på didaktisk forskning och teorier och lärande. Ni får en systematik för testande och möjlighet att tillsammans med lärare och kollegor reflektera över användningen och designen av era digitala lärresurser. Ni ökar er kunskap om behoven i undervisningen och hur man designar för dem. Ni får dessutom ett diplom som visar att ni deltagit i Swedish Edtest.  

This is an image

Så här gör ni om ni vill testa

En förutsättning för att vara delaktig i Swedish Edtest är att ni är medlemmar i Swedish Edtech Industry.

 • Kontrollera om bolaget är medlem i Swedish Edtech Industry. Om ja, går det bra att anmäla er via länken under nästa rubrik. Om nej, ta kontakt via intresseformuläret här.
 • Säkerställ också att den digitala lärresursen är testbar, dvs att det finns mer än bara en idéskiss.  
 • Ta fram en beskrivning av vad ni vill testa med lärresursen och vilken återkoppling ni behöver för att kunna vidareutveckla er produkt ytterligare.

Så här går ett test till

 • Ni anmäler ert bolag och skapar ett konto och profil hos Swedish Edtest. 
 • Ni beskriver bolaget och den digitala lärresursen som ni vill testa.
 • Ni skapar ett test. 
 • Intresserade lärare tar kontakt och anmäla sig för testning. 
 • Om ett test blir aktuellt bokar ni in ett planeringsmöte. Swedish stöttar med formalia och förberedelser.
 • Under testerna används den gemensamma guiden för testmetoden. Ni som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är, när avstämningar ska ske och hur många som ska delta. 
 • Efter testning får bolagen en utvärdering i form av en testrapport från den testande läraren. Den ger återkoppling om hur lärresursen kan vidareutvecklas.
 • Efter ett test får testande bolag och lärare ett diplom.

Anmäl ert bolag här
Obs! Är ni inte medlemmar i Swedish Edtech Industry, gör först en intresseanmälan dit.

Frågor och svar

Hur lång tid tar ett test?  

Det varierar. Alla tester ska genomföras inom ramen för undervisningen och läraren väljer när det passar utifrån sin planering. Bolagens företrädare kan lämna önskemål och tidsramar och upplägg av testerna. 

Vilket stöd ger Swedish Edtest? 

Swedish Edtest stöttar med hantering av formalia och teknikförberedelser. Det finns även en lokal projektledare hos lärarens skolhuvudman som deltar och stöttar i planering och genomförande av testet. 

Behövs några avtal? 

Swedish Edtest har en avtalsmall som reglerar vad som gäller mellan skolhuvudmannen och det testande bolaget. Det finns också rutiner för att hantera frågor som t.ex. personuppgiftshantering enligt GDPR och tips på hur vårdnadshavare kan informeras. 

Vad förväntas det av oss som testar?  

Först och främst måste bolaget vara medlem i Swedish Edtech Industry. Bolaget måste också ha ett tydligt definierat testintresse och en vilja att använda återkopplingen i utvecklingen av den digitala lärresursen. Swedish Edtest guide för testning ska användas. Det förväntas att testande bolag respekterar att huvudsakligt fokus är dialog och utveckling, inte försäljning. Bolag får gärna ta ansvar för att boka in och leda uppföljnings- och utvärderingsarbetet med de testande lärarna.   

Vilka har vi möjlighet att testa med?  

Swedish Edtest drivs av Ifous som är en medlemsorganisation för skolhuvudmän med ansvar för alla skolformer; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.. Bolag har möjlighet att testa sina produkter tillsammans med lärare som arbetar hos skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous. Det finns också möjlighet att testa lärresurer inom ramen Yrkeshögskolans utbildningar (YH). 

Kostar det något att testa?  

Nej, det kostar ingenting och ingen ersättning utgår heller till testande lärare eller edtechbolag. Syftet med ett test är att få insikter och kunskap kring hur en lärresurs kan vidareutvecklas för att passa undervisningen ännu bättre. Det är viktigt att förstå att de eventuella tester som görs inte kan kopplas ihop med möjligheten till en eventuell framtida affär med den testande skolhuvudmannen.