Gå med som lärare

Swedish Edtest ger dig som förskollärare, lärare, utbildare ett verktyg för att systematiskt värdera och välja digitala lärresurser, påverka inköp och utveckling.

Utveckla din förmåga att värdera digitala lärresurser

Genom Swedish Edtest får du tillgång till ett forskningsbaserat ramverk som gör det möjligt för dig att dels på egen hand och dels tillsammans med dina elever och kollegor värdera och välja de digitala lärresurser ni använder i undervisningen. Du får tillgång till ett digitalt verktyg som guidar och ger stöd hela vägen, som summerar värderingarna du gör och som därmed underlättar medvetna val och ökar möjligheten att påverka såväl inköp som utvecklingen av relevanta digitala lärresurser. Som bonus får du också ett diplom som visar att du deltagit och därmed ökat din digitala kompetens.

Läs mer om hur Swedish Edtest fungerar nedan.

This is an image

Så här fungerar det

Förutsättningar

Steg för steg:

 1. Skapa ett konto på Swedish Edtest. Om din arbetsgivare (huvudman) har registrerat ett konto går det att logga in direkt. Om inte, tar vi kontakt.
 2. Identifiera dina behov, vilka områden du planerar att använda lärresursen till.
  Ramverket och värderingarna utgår från fyra övergripande områden: Ämnesinnehåll, Färdigheter och förmågor, Eget innehåll, Bedömning och dokumentation samt två områden för vuxenutbildning: Distansundervisning och Självständigt arbete (de två sista kommer senare i vår att bli tillgängliga igen).
 3. Välj vilka lärresurser du vill titta närmare på. Du hittar en presentation av bolag som vill få sina produkter värderade på edtest.se, där du också kan filtrera utifrån ämne och område (syfte). Obs! Saknar du lärresurser/bolag, hör av dig till hello@edtest.se.
 4. Ta kontakt med bolaget/bolagen för att boka ett första möte. Ibland ordnar vi också gemensamma matchningstillfällen mellan bolag och lärare. Kika i vårt kalendarium.
 5. Om ni bestämmer er för att gå vidare, startar planeringen där ni som deltar tillsammans bestämmer hur lång värderings- och testperioden ska vara och när/hur avstämningar sker.
 6. Allting administreras av bolaget på edtest.se där du sedan kan följa var i processen ni är och få tillgång till det som behövs för att genomföra värderingen (stödfrågor, summeringar, reflektionsfrågor etc.).
 7. Under värderings- och testperioden är det viktigt att du använder det digitala stöd som finns för att sedan enkelt kunna summera, reflektera och värdera såväl tillsammans med kollegor som bolag. Du bestämmer själv hur många värderingar du vill göra och markerar när du är klar så får bolaget en notis om det.
 8. I slutet av värderings- och testperioden gör du en summerande utvärdering som genererar en rapport som återkoppling till bolaget om hur de kan vidareutveckla sin lärresurs. 
 9. Efter att du har genomfört en värderings- och testperiod får du ett diplom och du får gärna svara på en kort enkät om Swedish Edtest för att hjälpa oss förfina och utveckla metodstödet.

Viktigt att veta är att du som testande lärare inte på något sätt förbinder dig till ett framtida köp.

Frågor och svar

Hur lång tid tar en värdering?

Alla värderingar genomförs inom ramen för din undervisning och det du planerar för. Du väljer själv när och hur många gånger du värderar och testar aktuell lärresurs. I genomsnitt brukar det ta cirka tre timmar från ax till limpa (inklusive uppstart, värdering, uppföljning och slutlig utvärdering), men exakt upplägg och kalendertid, planerar du tillsammans med bolaget vars produkt du vill värdera.  

Vilket stöd kan jag få med det praktiska? 

Som lärare behöver du inte hantera formalia och teknikförberedelser. Hos de skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous och engagerade i Swedish Edtest bör det finnas en lokal processledare som ger stöd och finns med i planering och uppföljning. Om det behövs, har Swedish Edtest en avtalsmall som reglerar vad som gäller mellan skolhuvudmannen och det testande bolaget. Det finns också stöd för att hantera frågor som t.ex. personuppgiftshantering enligt GDPR samt tips på hur vårdnadshavare kan informeras. 

Kostar det något? 

Nej, Swedish Edtest är kostnadsfritt för medlemmar i Ifous och du förbinder dig inte till några framtida köp om du värderar och testar en ny lärresurs.

Vad kan jag värdera och testa?

Swedish Edtest har fokus på digitala läromedel och lärresurser som kan användas i undervisningen i alla skolformer - från förskola till vuxenutbildning - och i högskola. Det finns flera olika lärresurser att testa utifrån fler olika ämnen och områden. På sidan med lärresurser uppdateras det löpande vilka bolag som har produkter de vill få värderade och testade.

Vad gör jag om jag inte hittar den/de lärresurser jag vill värdera?

Swedish Edtest är ett verktyg för dig att använda när du värderar såväl nya lärresurser du är nyfiken på, som de ni eventuellt redan har investerat i på skolan/hos huvudmannen. Saknar du en lärresurs/ett bolag på vår sida, hör av dig till hello@edtest.se.

Tipsa gärna den som är lokal processledare hos er att skicka in en lista till oss över de digitala lärresurser ni har idag, så kan vi se till att bolagen finns med. Som bolag behöver man vara medlem i Swedish Edtech Industry för att få tillgång till Swedish Edtest.

Vad förväntas av mig? 

Det är viktigt att du som lärare tar dig tid att dels planera och genomföra värderingarna, dels ha avstämningar och uppföljningar med bolaget. Det tar i genomsnitt tre timmar förutom genomförandet av själva värderingarna. Deltagarna i en värdering- och testperiod, planerar tillsammans hur mycket tid ni vill lägga. Den överenskomna planen ska i möjligaste mån följas, av respekt för varandras tid.