Gå med som lärare

Här får lärare hos utbildningsanordnare och skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous möjlighet att konkret ta sig an digitalisering i undervisningen genom att testa digitala lärresurser.

Utveckla din förmåga att värdera digitala lärresurser

Att testa med Swedish Edtest ger många vinster, de lärare som hittills har testat med oss upplever alla att de ökat sin digitala kompetens. Genom Swedish Edtest förbättrar du din förmåga att välja och värdera digitala resurser. Du får verktyg som passar i din undervisning och som kan bidra till att förbättra dina elevers lärande. Du får även tillgång till en systematik och en forskningsbaserad testmetod som gör det möjligt för dig att själv och tillsammans med dina elever och kollegor värdera digitala lärresurser. När du varit med och genomfört en testomgång får du dessutom ett diplom som bevis på ditt deltagande och därmed din ökade digitala kompetens.

Intresseanmälan (kontoskapande)

This is an image

Så här gör du om du vill testa

Börja med att kontrollera om din huvudman är medlem i Ifous. Om ja, gå vidare till nästa rubrik. Om nej, klicka här så hjälper vi dig vidare.

Så här går det till att testa

  • Du skapar ett konto och profil på Swedish Edtest  
  • Du identifierar dina behov och bestämmer vad du vill testa och utifrån vilka områden. 
  • Du hittar en presentation av tillgängliga bolag som vill testa sina produkter på edtest.se.
  • Du väljer vilka bolag och lärresurser som du vill lära dig mer om och tar kontakt med bolaget/bolagen för att boka ett första möte. Med jämna mellanrum ordnar vi gemensamma matchningstillfällen mellan bolag och lärare. Kika i vårt kalendarium.
  • Om ett test blir aktuellt, bokar ni in ett planeringsmöte. Swedish Edtest stöttar med formalia och förberedelser. 
  • Under testerna används den gemensamma guiden för testmetoden. Ni som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är, när avstämningar ska ske och hur många som ska delta. 
  • Efter ett test gör du som lärare en utvärdering i form av en testrapport som ger återkoppling till bolaget om hur de kan vidareutveckla sin lärresurs. 
  • Efter att du har genomfört hela testet får du ett diplom. 

Viktigt att veta är att du som testande lärare inte på något sätt förbinder dig till ett framtida köp.

Frågor och svar

Hur lång tid tar ett test? 

Alla tester genomförs inom ramen för undervisningen. Du väljer själv vad du tycker passar in i din planering. Uppstart, uppföljning och utvärdering tar i genomsnitt tre timmar och det exakta upplägget planerar du tillsammans med bolaget vars produkt du vill testa.  

Vilket stöd får jag med det praktiska? 

Som lärare behöver du inte hantera formalia och teknikförberedelser. Hos de skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous och engagerade i Swedish Edtest finns en lokal projektledare som ger stöd och finns med i planeringen av ett test. Swedish Edtest har en avtalsmall som reglerar vad som gäller mellan skolhuvudmannen och det testande bolaget. Det finns också rutiner för att hantera frågor som t.ex. personuppgiftshantering enligt GDPR och tips på hur vårdnadshavare kan informeras. 

Kostar det något? 

Nej, och du förbinder dig inte till framtida köp. 

Vad kan jag testa?  

Swedish Edtest har fokus på digitala läromedel och lärresurser som kan användas i undervisningen i alla skolformer - från förskola till vuxenutbildning - och i högskola. Det finns många olika lärresurser att testa. Det kan handla om matematik, hållbarhetsfrågor eller estetiskt skapande. På vår webbsida uppdaterar vi löpande informationen om vilka bolag som är intresserade av att få sina lärresurser testade. 

Vad förväntas av mig? 

Det är viktigt att du som lärare tar dig tid att planera och genomföra testet, ha avstämningar och uppföljningar med bolaget. Det tar i genomsnitt tre timmar förutom genomförandet av själva testerna. När testet planeras bestämmer ni tillsammans hur mycket tid ni vill lägga på testet. Den överenskomna planen ska i möjligaste mån följas, av respekt för varandras tid.

Läs hur andra har jobbat med tester hos oss

Guide för att hjälpa dig att förstå dina behov kring digitala lärresurser

Vi vill stötta dig att identifiera dina behov av lärresurser i undervisningen. Vi är nyfikna på att veta hur du använder digitala lärresurser idag och vilka behov du har för att utveckla din undervisning.

Testa vår guide (tar 5 min.) här


Är du intresserad av att bli en Edtestare? Klicka här för intresseanmälan och kontoskapande.