13 december 2022
Av Edtest

Att välja digitala lärresurser på vetenskaplig grund

Anna Åkerfeldt, fil Dr i Didaktik, berättar om bakgrunden till varför Swedish Edtest, som bygger på en vetenskaplig grund, är en så viktig satsning just nu och hur du bäst kan förbereda dig inför ett test.
This is an image

Att välja digitala lärresurser på vetenskaplig grund

-Att välja och värdera digitala lärresurser kommer att bli en alltmer viktigare uppgift som du som lärare och skolledare kommer att ha. Det säger Anna Åkerfeldt, fil Dr i Didaktik, som forskar på undervisning och digital inlärning. Här berättar hon om bakgrunden till varför Swedish Edtest, som bygger på en vetenskaplig grund, är en så viktig satsning just nu och hur du bäst kan förbereda dig inför ett test.

https://www.youtube.com/watch?v=2daUJBHpC4Q&t=140s