23 augusti 2023
Av Johanna

EdtestTalks 10 okt: Digitala (och analoga) läromedel - hur vet vi att de fungerar?

Välkomna på ett Edtest Talks där vi bland annat diskuterar hur vi kan veta om de digitala läromedel som används i undervisningen fungerar och utifrån det också tittar närmare på den testmetod som tagits fram och används inom ramen för Swedish Edtest.

Samtal och reflektion med Martin Tallvid

Vi samtalar med Martin Tallvid, lektor och senior advisor vid Göteborgs universitet, och en av författarna till boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola om "analogt vs digitalt" och framför allt konsten att veta när och hur man ska använda vad.

Vi resonerar kring hur vi kan veta om de digitala läromedel som används i undervisningen fungerar och Anna Åkerfeldt, Sthlm universitet, går igenom den testmetod baserad på vetenskaplig grund och teorier om lärande, som används inom ramen för Swedish Edtest.

Samtalet leds av Johanna Karlén, Swedish Edtech/Swedish Edtest.

Målgrupp: Rektorer, ikt-pedagoger, lärare, edtechbolag, forskare. Öppet för alla som är intresserade.

Datum och tid: 10 okt, 15.00-16.00 (digitalt)
Anmälan här

Se hela höstens kalendarium här!

This is an image