18 maj 2021
Av Edtest

Hej startup! Accelerera ditt edtechbolag med oss

Är du Edtech startup och på väg att ta nästa steg? Ta chansen och anmäl dig till Sveriges första forskningsaccelerator för Edtech – helt kostnadsfritt. För att höja kvaliteten på edtechtjänster introducerar nu Swedish Edtest och Swedish Edtech Industry den brittiska forsknings-acceleratorn för edtech startups, Educate, i Sverige.

This is an image

Hej startup! Accelerera ditt edtechbolag med oss

Educate, som har sitt ursprung på University College of London, har sedan 2017 arbetat med 272 edtech startups för att öka bolagens egen kapacitet att utveckla evidens-informerade tjänster som kan bidra till ett bättre lärande.

Den 13-17 september kommer fem svenska edtech startups ha möjlighet att delta i en svensk pilot av acceleratorprogrammet där Educates team tillsammans med Fil.Dr Anna Åkerfeldt och Professor Italo Masiello stärker bolagens kunskap om pedagogisk forskning och framtida möjligheter till evidensbaserad utveckling.

Målet är att på lång sikt starta en nordisk Educate hub i Sverige. Edtech startups som är medlemmar i Swedish Edtech Industry som används för lärande och i undervisning kan anmäla sitt intresse här senast 8 juni. Swedish Edtest och Swedish Edtech Industry ger fem bolag möjlighet att delta kostnadsfritt under piloten. Bolagen bidrar med sin arbetstid och engagemang. Programmet sker på engelska. Har du frågor, maila hello@edtest.se.

PRESSMEDDELANDE MAJ 2021

Därför ska du vara med

- Programmet betraktas av europeiska investerare som en viktig kvalitetsmarkör

- Globala kontakter för skalbarhet och export

- En hållbar modell för ytterligare evidensbaserad utveckling av din produkt eller tjänst 

- Möjlighet att förbättra din produkt och förstå hur den bidrar till barn, elever och studenters lärande

Detta ingår i accelerator-programmet 

Fem halvdagar 13-17 september där Educates team går igenom forskningsmetoder, evidens inom edtech och dataanalys. Deltagande bolag skapar under veckan en logisk modell för hur evidens för den aktuella produkten eller tjänsten kan samlas in, analyseras och tolkas. 

Enskild handledning med Educates forskare och Fil. Dr Anna Åkerfeldt och Prof Italo Masiello. I slutet av veckan har deltagande bolag tagit fram en utvecklings- och forskningsplan för fortsatt evidensbaserad utveckling av sin produkt. Programmet finns beskrivet här. 

Tillgång till Educates globala community av forskare, bolag och intressenter. Tillgång till workshops och material från Educates forskarteam. Efter att ha deltagit i ytterligare två kortare workshops om forskningsetik belönas bolagen med Educates kvalitetsmärkning EdWards

Detta krävs av deltagande bolag 

Att minst två personer från bolaget deltar under hela programmet. Fem halvdagar 13-17 september. 

Att bolaget deltar i en timmes utvärdering av programmet. 

Att bolaget är medlem i Swedish Edtech Industry 

Att bolaget är en Startup (max tio år) och har betalande kunder 

Att bolagets tjänster eller produkter används i lärande och undervisning 

Deltagande bolag väljs ut i samråd med Educates team 
This is an image
This is an image