02 februari 2023
Av Hanna

Nu öppnar ansökan till Educate/Edtest forskningsaccelerator för edtech

Nu kan edtechföretag ansöka om plats i forskningsacceleratorn för att utveckla sin förmåga att arbeta med att utveckla sin tjänst baserad på forskning. Vill du bevisa effektiviteten av din för elever och lärande? Vill du vara en del av en internationell gemenskap av forskare och evidensinformerade EdTech? Gå med i det svenska EdTest x EDUCATE Accelerator-programmet!

De mest framgångsrika EdTech-företagen kombinerar teknisk innovation med en förståelse för elevernas behov och lärande. Tillsammans samarbetar svenska EdTest och EDUCATE Ventures Research för att ta med vår expertis inom utbildningsforskning för att bygga kapacitet i EdTech-företag så att de kan utveckla evidensinformerade produkter som har en mätbar inverkan på eleverna.

This is an image

Vad du som edtechföretag får

EDUCATE x Swedish EdTest Accelerator Program främjar kvalitet genom att tillhandahålla utbildning och mentorskap för att stödja och främja utvecklingen av evidensinformerad Edtech, med tillgång till en internationell onlinegemenskap av forskningsdrivna Edtech-företag.

Edtechföretagen får en crash course i forskningsmetodik av brittiska och svenska forskare genom Edtest- Educates program. Programmet hjälper bolagen att utveckla modeller för evidensbaserad utveckling av tjänster. Ett deltagande i programmet är en viktig kvalitetsmarkör som ökar företagens förmåga att förbättra sin produkt och förstå hur den bidrar till barn, elevers och studenters lärande. De deltagande bolagen får genom programmet globala kontakter genom Educates alumni-nätverk.

I acceleratorprogrammet ingår bland annat fem dagar där Educates team går igenom forskningsmetoder och evidens inom edtech och dataanalys. Startupsen tar fram en modell för hur evidens för deras produkt eller tjänst kan samlas in, analyseras och tolkas under handledning av brittiska och svenska forskare, som sedan ligger till grund för deras evidensbaserade utvecklingsplan.

Intensivprogrammet består av 13,5 timmars forskarutbildningsworkshops i Educates regi, en-till-en forskningsmentorskap och stöd, levererat av vårt expertteam av forskningsmentorer, Anna Åkerfeldt PhD & Italo Masiello, professor Linneúniversitetet.

Under programmet kommer du att utveckla din egen forskningsförslag genom användning av förändringsteori och en logisk modell varefter du kommer att få stöd för att ansöka om Edward Level 1 - Evidence Aware: detta är en utmärkelse som erbjuds deltagare från programmet för att stödja och ge rigorös feedback på bolagens forskningsförslag.

This is an image

Mer information och ansökan

  • Onlineprogrammet pågår under maj 2023
  • För att ansöka till programmet behöver du vara medlem i Swedish Edtech Industry och ha för avsikt att testa din produkt eller tjänst inom den svenska Edtest-plattformen. Du måste ha minst en MVP och betalande kunder.
  • Utbildningen och kurserna ges på engelska och mentorssamtalen på svenska (engelska vid behov). Anmälningsformuläret är på engelska.
  • Kostnad: 1 800 €
  • Ansök senast den 5 april 2023

Länk till ansökan

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta forskningsledaren Anna Åkerfeldt på: anna.akerfeldt@ifous.se