01 mars 2024
Av Johanna

Nya Edtest är här!

Nu är "nya" Edtest här, ett Swedish Edtest i mer datadriven kostym, med fortsatt tydligt fokus på didaktik och med ökade möjligheter till stöd för mer välinformerade beslut i valen av digitala lärresurser. 

Med läraren i förarsätet

Nu är allt på plats med ny funktionalitet, nya och reviderade frågor som stöd för förskollärare och lärares utforskande och värderingar av digitala lärresurser.

En av målsättningarna med utvecklingen av ny funktionalitet är att skapa förutsättningar för mer välinformerade beslut om hur, när, varför lärresurser används i undervisningen. Att ni som förskollärare, lärare och skolledningar har underlag för samtal om varför, på vilken grund och vilket pedagogiskt (mer)värde det ger att använda digitala lärresurser.

Vad är nytt?

Ramverket Swedish Edtest har en värderings- och testprocess i fem faser, där ni får stöd via det digitala verktyget i plattformen. 

  • Fas 3 (Genomförande) i testprocessen består nu av digitala värderingar istället för som tidigare stödkort i pdf.
  • Vi har kompletterat värderingsfrågorna med frågor som hjälper er att upptäcka och reflektera kring eventuella AI-komponenter i lärresurserna.
  • Som deltagande förskollärare/lärare kan du  spara dina värderingar för att sedan bearbeta, dela med kollegor och skolledning osv.
  • Utvärderingen i fas 4 fungerar som tidigare och genererar en rapport till edtechbolagen och som ger dem värdefulla inspel till fortsatt produktutveckling.

Läs mer om hur värderings- och testprocessen fungerar här

Anmäl er till våra korta introduktionstillfällen här (flera tider under våren)

This is an image

Det är insidan som räknas

Utåt sett är inte mycket förändrat, men desto mer på insidan. För att som bolag skapa värderings- och testtillfällen och som huvudman, lärare, förskollärare anmäla intresse att utforska en lärresurs, behöver ni ha konto i plattformen. Det är först då materialet med de nya värderingsfrågorna osv. är tillgängliga.