14 februari 2022
Av Ugglan

Om vi kan påverka utvecklingen till att stötta elevernas kunskapsinhämtning ytterligare så vore det fantastiskt

Gymnasielärare Anna Land, NTI Gymnasiet Nacka, leder under läsåret 21/22 ett projekt med syfte att testa och utvärdera en digital lärresurs. Resursen används inom en mängd olika kurser på gymnasiet och i projektgruppen ville de undersöka hur undervisningen påverkas av att lyfta in den här typen av resurs i klassrummet.

This is an image

Vi vill påverka utvecklingen till att stötta eleverna

Hur fick du med dig dina kollegor?
– Jag har haft förmånen att få arbeta med några riktiga eldsjälar, så jag skulle säga att min roll har varit att samla upp och rikta in oss alla mot ett gemensamt mål snarare än att driva framåt. Alla mina kollegor har varit otroligt engagerade från start så det har varit ett riktigt nöje för mig att projektleda och att hitta gemensamma vägar framåt.

Vilka behov har ni haft fokus på? – vilken frågeställning har lärargruppen haft fokus på och hur kom ni fram till det?
– Vi har fokuserat på formativ bedömning och vilken typ av återkoppling både eleven själv och läraren får genom att använda lärresursen, samt hur detta påverkar elevens kunskapsutveckling. Vår frågeställning är: Hur kan lärresursen användas för att synliggöra elevens kunskapsutveckling för sig själv och för läraren? Eftersom projektgruppens medlemmar undervisar i vitt skilda ämnen så behövde vi fokusera testningen på något som kändes relevant och spännande för samtliga lärare och då landade vi så småningom i den här frågeställningen. Eftersom lärresursens syfte är att tydliggöra och hjälpa eleven att genom repetition befästa sina kunskaper så kändes det dessutom som ett bra val av fokus.

Hur har ni arbetat – när har ni setts – vem har lett arbetet?
– Vi har arbetat utifrån en projektplan som består av tre stycken på varandra följande testrundor. Innan en testrunda har vi setts digitalt och utarbetat ett tydligt fokus för testet, sen får alla några veckor på oss att genomföra testerna i den egna undervisningen. Efter det ses vi igen digitalt för att diskutera vad vi upptäckt och samla upp gemensamma reflektioner samt bestämma fokus för nästa testrunda. Och sen upprepas allting igen. Min roll i det hela har varit att utveckla projektplanen och leda arbetet med att genomföra och följa upp projektet.
Nu inför sista testrundan så har vi samarbetat med Edtechbolaget som utvecklar resursen, där vi ska få testa några prototyper med nya funktioner som vi hoppas ska hjälpa eleverna och läraren ytterligare när det gäller att synliggöra elevens kunskaper. Det ska bli otroligt spännande att se resultatet av detta!

Ger arbetet ni gjort med att testa avtryck på annat ni gör?
– Jag hoppas verkligen det! Adaptiva digitala lärresurser blir vanligare och vanligare inom gymnasie- och vuxenutbildningen, och jag tror att det är värdefullt att få med lärare och elevers åsikter i utvecklingen av dessa. Den här specifika lärresursen som vi testar används redan i många gymnasier och YH-utbildningar, och om vi kan påverka utvecklingen till att stötta elevernas kunskapsinhämtning ytterligare så vore det fantastiskt.