10 oktober 2022
Av Hanna

Örebro - Nya Edtestare

Nu är Swedish Edtest öppet för alla huvudmän som är medlemmar i Ifous. Vi har träffat Olle Melén, digitaliseringsstrateg på Örebro kommun som precis har startat upp arbetet med Swedish Edtest. 

Varför vill ni vara med i Swedish Edtest? 

Örebro kommun vill vara med för att höja den digitala kompetens men också förståelsen för vilka lärresurser som skapar värde i undervisningen. Våra verksamheter behöver bli bättre på att kritiskt granska de digitala läromedel vi använder. När vi flyttar till en alltmer digital miljö krävs en annan kompetens än när vi jobbar med böcker. Istället för att börja det arbetet helt själva tar vi hjälp av Swedish Edtest som redan har en process att följa. 

Vi behöver fortsätta arbetet med att öka den digitala kompetensen och mognaden i våra verksamheter. 

Hur många kommer att vara med?

Vi börjar med grundskolan för att komma igång snabbt. Två IKT-pedagoger som arbetar centralt deltar och har ansvar för att skapa kopplingen mellan skola och förvaltning. Först ut är sex stycken lärare som är med och testar och utvärderar vad vi lär oss av att testa. Ser vi att det fungerar bra kommer vi att involvera fler. Vi arbetar med små steg framåt. 

Vad hoppas du att lärarna får med sig? 

Som gammal lärare själv önskar jag att de kan se hur didaktiken, pedagogiken, tekniken och lagstiftningen hänger ihop. Jag önskar att deltagarna får en ”Aha”-upplevelse som gör dem nyfikna på att fortsätta utvecklas. 

This is an image