17 september 2021
Av Edtest

Utveckling av undervisning med hjälp av tjänstedesign

I läromedelsutredningen ges läraren en viktig roll i att välja och värdera analoga och digitala läromedel. Därför tränas testande lärare tillsammans med Innovationsguiden i tjänstedesign för att arbeta ännu mer behovsnära i valet av läromedel och i utvecklingen av sin undervisning.
This is an image

Utveckling av undervisning med hjälp av tjänstedesign

Bojan Ralevic som är lärare Valsätraskolan samt projektledare för Swedish Edtest i Uppsala kommun beskriver hur han ska involvera eleverna i utveckling av undervisningen med hjälp av tjänstedesign.

Att arbeta behovsnära och med tjänstedesign – varför är det viktigt för att utveckla undervisning?

– Jag tänker mig att tjänstedesign passar bra oavsett verksamhet och speciellt inom skolan som är i ständig utveckling och förändring. Att använda sig av ett förhållning/arbetssätt som tjänstedesign där fokus ligger på behovet hos användarna skulle kunna innebära en snabbare förbättring av olika tjänster inom skolan, både analoga som digitala eller verksamheten i sig. Vidare skulle det kunna hjälpa oss att snabbare förstå vad vad enskilda användarnas behov är och på så sätt hitta nya innovativa lösningar som skapar en bättre helhet i skolans undervisning.

Har du någon idé om hur du ska använda tjänstedesign i ditt arbete/verksamhet?

– Jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara ett bra medel till att förstå hur eleverna upplever min undervisning. Det vill säga hur till exempel en lektion kan se ut ur deras perspektiv och vilka behov de egentligen har. Om eleverna får göra en användarresa och sätta både känslor samt hur de upplever olika skeenden på en lektion så skulle jag få en större inblick i vad som fungerade för dem under denna lektion/lektioner. Genom att också lyssna in deras behov kring undervisningen så skulle jag få en större möjlighet att anpassa lektionerna så att dessa blir så bra som möjligt för alla.